Samsun 19 Mayıs Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Balıkesir üniversitesi Sosyoloji bölümünden Yüksek Lisans eğitimini ve Pedagojik formasyonu da tamamlamıştır.

Almış olduğum eğitimler:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • EMDR(Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme)
 • Gestalt terapi yaklaşımı
 • Wısc-r Zeka testi
 • Özgül öğrenme güçlüğü(Disleksi) bataryası
 • Zeka oyunları eğiticisi
 • Çocuk objektif değerlendirme testleri
 • Çocuk projektif testleri
 • MMPI kişilik testi
 • Beck depresyon-beck anksiyete ölçekleri
 • Sınav kaygısı ölçeği
 • Travma sonrası stres bozukluğu tanısına yönelik Bilişsel davranışçı yaklaşımı modülü eğitimi