Geleceğimizi oluşturacak çocuklarımız bizim en büyük umut kaynağımız. Bu sebeple yarının
büyükleri bugünün çocukları için amacımız,

Kendisini Tanıyan,

Çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilen,

Dürüst,

Duyguları fark edip ifade edebilen,

İşbirliği içinde çalışabilme,

Sorumluluk alabilen,

Merak edip araştıran ve okuyan,

Sorun çözebilen,

Çok yönlü düşünebilen,

Kendine ve topluma bireyler yetişmesinde öğrencilere ve ailelerine destek olmalıdır.

Fi Koçluğunun Faydaları

Öğrenciler için;

İlgi ve yeteneklerini kullanabilmesi,

Farklı öğrenme tarzlarını keşfetmesi,

Öğrenci – öğretmen arasındaki etkileşimi güçlendirmesi,

Öğrencide öğrenmeye karşı motivasyon geliştirmesi,

Yaratıcılıklarını ortaya çıkartması ve kendi potansiyelini fark etmesi,

Gerçek yaşamla edindikleri arasında bağlantı kurması,

Öğrencinin dönüşümlü düşünebilmesi,

Çocuklarının gelişim ve değişimleri hakkında somut bilgi vermesi,Hedefe ne kadar ulaştığını görmesi,

Çocuklarının gelişim ve değişimleri hakkında somut bilgi vermesi,Öğrencide öğrenmeye karşı motivasyon geliştirmesi,

Neye göre değerlendirileceğini fark etmesi açısından önemlidir.

Veliler için;

Çocuklarının gelişim ve değişimleri hakkında somut bilgi vermesi,

Çocuklarının güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini keşfetmeleri,

Çocuklarının gelişim ve değişimleri hakkında somut bilgi vermesi, Çocuklarını nasıl desteklemeleri ile ilgili bilgi edinmeleri,

Çocuklarının evde ders çalışma ortamının nasıl düzenlenmesi gerektiğini öğrenilmesi,

Çocuklarının okul başarısı hakkında bilgi sahibi olmaları,

Okul, aile ve çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmesi,

Çocukların eğitim sürecinde doğru iletişim kurma yollarının öğrenilmesi açısından önemlidir.