SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu Sanal POS Kullanım Sözleşmesi 11/06/2018 tarihinde, aşağıda bilgileri yer alan iyzico ile bu Sözleşme’deki hizmetlerden faydalanmak isteyen MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.
iyzico:
Unvan: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş
Adres: Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/İstanbul Vergi Daire ve No.: Erenköy Vergi Dairesi – 483 034 31 57
Telefon No: 0216 599 01 00
E-Posta adresi: destek@iyzico.com
MÜŞTERİ:
Ünvanı: Fİ KOÇ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Adresi: Gültepe Mahallesi, 4319. Sokak, Şura Apartman, Fi Koç Kişisel Gelişim Kurs Merkezi, BATMAN/Merkez
Telefon: 0552 334 87 55
Eposta: destek@fikoc.com.tr
Mecra: www.fikoc.com.tr
iyzico ve Müşteri bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Hassas Ödeme Verisi
Son Kullanıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Son Kullanıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler Hatalı/Yetkisiz İşlem Hatalı bir şekilde veya Son Kullanıcı’nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi İnternet Sitesi
İnternet üzerinden ticari faaliyet yürüten Müşteri’nin satışa sunduğu ürün ve hizmetleri teşhir etmek için kullandığı internet siteleri iyzico
İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme’de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş iyziLink
iyzico tarafından geliştirilen ve Müşteri nin İnternet Sitesi’nde veya sosyal medyada veya 6563 sayılı Kanun’da tanımlı bir aracı hizmet sağlayıcı platformda sattığı ürün veya hizmetin ödemesinin alınmasını sağlayan çözüm. Komisyon Ücreti
Müşteri tarafından her bir Ödeme İşlemi bedeli üzerinden ödenecek olan ve işbu Sözleşme’de oranları belirtilen komisyon ücreti
İşlem Ücreti Müşteri tarafından her bir Ödeme İşlemi için ödenecek olan ve işbu Sözleşme’de sabit olarak belirtilen ücret Mecra iyziLink çözümünü kullanan Müşteri’nin ürün veya hizmetin satışını yaptığı çevrimiçi ortamların tümü. Ödeme Aracı Son Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç Ödeme Hizmeti
Sağlayıcısı
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. Maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları Ödeme İşlemi İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile Sistem Ortağı ve Müşteri arasında yürütülen bir dizi operasyon Ödeme Yöntemi
Son Kullanıcılar’ın Platform aracılığı ile İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan ürün veya hizmetler için ödeme yapabileceği ödeme yöntemleri Platform iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform Servis Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Müşteri’ye sunulacak olan iyziPos hizmeti Sistem Araçları İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri’nin kullanımına sunulan Platform’un teknik alt yapısı ve bileşenleri Sistem Ortağı Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu Son Kullanıcı
İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve kendi ödeme hizmet sağlayıcısına iyzico’ya ulaştırılmak üzere ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişi Sözleşme Müşteri ile akdedilen işbu Sanal POS Kullanım Sözleşme’si Şüpheli İşlem
Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi Yetkili Personel
Müşteri’ye Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel
Müşteri’nin Platform’a ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim Yönetim Arayüzü bilgilerini değiştirebilmesi ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan Platform’a ilişkin yönetim arayüzü

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca ödeme hizmetleri sunmakta olan iyzico tarafından, e-ticaret alanında faaliyette bulunan Müşteri’ye, internet üzerinden satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi için sunulan hizmete ilişkin esaslar ile bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. KAYIT

a) Müşteri, https://merchant.iyzipay.com/register adresindeki formu doldurarak servise kayıt yaptıracaktır.
b) iyzico’nun, Müşteri tarafından kayıt sırasında yüklenen bilgileri onaylaması akabinde Sözleşme’nin Müşteri tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.
c) Kayıt formunu doldurmak Sözleşme’nin akdedildiği anlamına gelmez.

4.2. KULLANIM KOŞULLARI

a) Müşteri Platform’u ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.
b) iyzico, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır: – Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Müşteri’yi telefon ile arama ve özellikle Sözleşme’nin akdedilmesine yönelik görüşmelerin şartlarını kesinleştirmek üzere, kayıt formunda girilmiş olan bilgileri doğrulama; ve/veya,
– Herhangi bir gerekçe belirtmeden Müşteri tarafından gönderilen kayıt formunu kabul etmeme. – Müşteri, ancak iyzico’nun bu doğrultuda vereceği olumlu karar ile Yönetim Arayüzü’nde iyziLink çözümüne ilişkin işlemleri yapabilecektir.

4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

a) İşbu Sözleşme uyarınca iyzico, Son Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi’nden veya Mecra’dan sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alması amacıyla Platform’u Müşteri’nin kullanımına tahsis etmeyi kabul ve taahhüt eder.
b) Müşteri, İnternet Sitesi’ne ilişkin her türlü güvenliği sağlayacak olup, iyzico’nun bizzat kendi sistemi ile ilgili hususlar dışında İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü verinin (Son Kullanıcılar’a ilişkin veriler de dahil) korunmasından tek başına sorumludur. Müşteri, İnternet Sitesi’ni ve sunucuları, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs saldırıları veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür.
c) Müşteri, Platform’un doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için iyzico’nun talimatları doğrultusunda Platform’u güncellemekle ve iyzico’nun talimatlarına uygun olarak Platform’u kullanmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile Platform’dan verim sağlanamaması durumunda iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
d) iyzico, Platform ve İnternet Sitesi arasında iletişimin sağlanması için gerekli olan sistem araçlarının Müşteri tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır. Sistem araçlarının uygulamaya girmesiyle İnternet Sitesi, Platform’a entegre olacaktır. Entegrasyonun sağlanması amacıyla iyzico tarafından Müşteri’ye sunulabilecek olan iyzico veya üçüncü parti çözümleri üzerinde Müşteri’ye yalnızca Servis’ten faydalanılması amacı ile sınırlı bir kullanım hakkı verilmekte olup Müşteri bu hakkın sınırları dışında bir faydalanmanın mümkün olmadığını, bu çözümleri üçüncü kişilerle paylaşma, açıklama veya herhangi bir şekilde ücretli veya ücretsiz olarak kullandırma hakkı bulunmadığını ve üçüncü parti çözümlerin kullanılması halinde işbu Sözleşme’ye ek olarak ilgili çözüme ilişkin esaslara tabi olacağını kabul eder.
e) Platform sadece Müşteri tarafından Müşteri’nin İnternet Sitesi’nde kullanılacaktır. İnternet Sitesi’nin veya Müşteri’nin faaliyet konusunun değiştirilmesi hâlinde, söz konusu değişiklik derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirilecek olup, yeni faaliyetin veya içeriğin iyzico standartlarına uygun olmadığının iyzico tarafından tespit edilmesi halinde iyzico verilen hizmeti herhangi bir ihbara lûzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda, iyzico işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.
f) iyzico, Müşteri’ye Platform’un İnternet Sitesi’ne ne şekilde kurulacağı ve nasıl uygulanacağı ile ödeme usulsüzlüklerinin ve sahteciliğin önlenmesi için hangi teknik adımların atılması gerektiği konularında kullanım desteği verecek olup, iyzico Platform’un kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin olarak talimatlar verme yetkisini haizdir. Bu destek kapsamında iyzico, ilk iletişim, Müşteri iş modelinin iyzico standartlarına uygunluğu, entegrasyon ve ödemeye ilişkin problemlerde destek hizmetlerini vermektedir. Bunlara ek olarak iyzico, Müşteri’ye ödeme usulsüzlükleri ve sahteciliğin önlenmesi çalışmaları için atması gereken teknik adımlar hakkında talimat verebilecektir. Müşteri bu talimatlara uymaması halinde ödeme usulsüzlükleri ve sahteciliğin önlenmesi çalışmalarının iyzico tarafından tam olarak yerine getirilemeyebileceğinin, bunun sonucunda maddi zarar oluşabileceğinin ve Sözleşme’nin 7.2.d Maddesinin uygulanacağının bilincindedir.
g) iyzico, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform’u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. Müşteri bu anlamda iyzico’ya azami desteği sağlayacak ve iyzico’nun talimatlarına uygun davranacaktır. Müşteri, Platform’a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal iyzico’ya yazılı olarak bilgilendirecektir.
h) iyzico, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.
i) Müşteri, Son Kullanıcılar tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları’nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.
j) iyzico, Müşteri’nin, sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Müşteri’nin bu hususlara aykırı hareket etmesi, Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder.
k) Müşteri, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi’nde sunmakla yükümlüdür: – İnternet Siteleri aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları,
– ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası,
– müşteri hizmeti ihtiyaçları için Müşteri’nin e-mail adresi ve telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgileri,
– ödeme para birimi,
– mevcut olması halinde satış kısıtlamaları veya yasal kısıtlamalar (örn. en düşük yaş vs.),
– teslimat şartları,
– gizlilik politikası,
– Müşteri tarafından sunulan işlem güvenliği yöntemleri.
l) Müşteri’nin iyziLink çözümünü kullanabilmesi için iyzico’nun Yönetim Arayüzü’nde iyziLink özelliğini aktif etmesi gerekmektedir. iyzico, iyziLink çözümünü tüm Müşteri’lerine kullandırmama veya iyziLink çözümünün kullanımı için ek bir komisyon ücreti belirleme hakkını saklı tutmaktadır.
m) Müşteri Sözleşme kapsamında iyzico’dan aldığı ödeme hizmetlerine konu teşkil eden ürün veya hizmeti Son Kullanıcı’ya sunarken ve özellikle iyziLink çözümünü kullanırken, 6563 sayılı Kanun’da tanımlı hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı olduğunun ve 6563 sayılı Kanun’un hizmet sağlayıcılara veya aracı hizmet sağlayıcılara yüklediği edimleri yerine getirmesi gerektiğinin bilincindedir. Buna bağlı olarak Müşteri, 6563 sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda bizzat sorumlu olacak, iyzico’nun, görevlilerinin, yöneticilerinin veya çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Müşteri’ye rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise Müşteri’ye yönlendirilecektir. iyzico’nun bahsi geçen tutarları Müşteri’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkı saklıdır.
n) Müşteri’nin iyziPos veya iyziLink çözümünü kullandığı esnada, 6563 sayılı Kanun ve diğer yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin iyzico tarafından tespit edilmesi veya Sistem Ortağı tarafından iyzico’ya bildirilmesi halinde, Müşteri’ye sunulan iyziPos veya iyziLink hizmeti söz konusu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar askıya alınabilecektir. iyzico’nun belirtilen bu durumlar haricinde de hiç bir sebep veya süre belirtmeksizin iyziLink çözümünü askıya alma yetkisi mevcuttur. Müşteri’den kaynaklanan sebepler ile iyziLink çözümünün askıya alınması halinde Müşteri, iyzico’dan herhangi bir şekilde, dolaylı veya doğrudan zarar tazmini talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
o) Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Müşteri tarafından faydalanılabilecek olup Müşteri bu kapsamda sanal POS’un münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını ve iyzico’nin yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye kullandırılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin iyzico tarafından tek taraflı feshine ve sanal POS kullanımının iptaline yeterli sebep olacaktır. iyzico tarafından izin verilmesi halinde Müşteri’nin iyziLink çözümünden faydalanabilmesi için: – https://www.iyzico.com/iyzilink adresindeki formu doldurması, -Mecra hakkında bilgi vermesi ve Mecra’nın internet adresini beyan etmesi -Yönetim Arayüzü’ndeki iyziLink bölümünde, Mecra’da satışa arz ettiği ürünün adını, fotoğrafını, tutarını ve açıklamasını beyan etmesi gerekmektedir. iyzico, yukarıda belirtilen ve müşteri tarafından iyzico’ya iletilen bilgiler neticesinde, Sözleşme’ye, yasalara veya iyzico ilkelerine aykırı olan ürün veya hizmetlerin satışında, ödeme hizmeti vermeme, gerektiği durumlarda da Müşteri’nin iyziLink kullanımını askıya alma hakkını saklı tutmaktadır.
r) Müşteri, iyziPos veya iyziLink kullanımına başlamadan önce veya kullanım esnasında iyzico’ya ilettiği kişisel bilgilerinin, iyziLink hizmetinin verilebilmesi, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizm finansmanı ile mücadele çalışmalarının yürütülebilmesi için iyzico tarafından kaydedilmesine ve işlenmesine, aynı amaçlar ile yurt içinde veya yurt dışında bulunan Sistem Ortakları veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmasına onay vermektedir.
s) iyzico, aşağıda belirtilen konularda haklarını saklı tutmaktadır: – Herhangi bir gerekçe belirtmeden Müşteri’nin iyziLink katılım talebini kabul etmeme, – Sistem Ortağı talimatı ile veya bizzat iyzico tarafından Müşteri’nin iş modelinin iyziLink çözümü için riskli bulunması veya Sözleşme’de belirlenmiş blokaj süresinin ve oranının arttırılması.
t) Münhasıran iyziLink çözümünü kullanan Müşteri için Sözleşme’de İnternet Sitesi’ne ilişkin kurallardan, Müşteri tarafından satışa arz edilen ürün veya hizmetlere ilişkin kurallar haricindekiler iyziLink çözümü için geçerli olmayacaktır.

4.4. YÖNETİM ARAYÜZÜ
a) iyzico, Platform’a ait web Yönetim Arayüzü için Müşteri’ye erişim sağlayacaktır.
b) Müşteri, şifreyi gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. iyzico, Müşteri tarafından şifrenin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun iyzico’ye ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından Müşteri’ye verilecek zararlardan da sorumlu değildir. Müşteri, şifreyi kaybetmesi durumunda bu durumu derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirecek ve iyzico söz konusu şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan Müşteri’yi haberdar edecek ve Müşteri’ye en kısa sürede yeni bir şifre verecektir. Müşteri tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, iyzico Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz c) Müşteri, sistemin veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.
5. MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) Müşteri, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform’un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform’u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.
b) Müşteri, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünler veya hizmetler hakkında iyzico’ya bilgi sağlamakla yükümlüdür. Müşteri’nin bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması hâlinde, iyzico, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek veya Müşteri’nin Platform sistemine erişimini tamamen engellemek yetkisini haizdir.
c) Müşteri, İnternet Sitesi’nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler sunmayacaktır. Müşteri Son Kullanıcılar’a Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenen taksit sınırlamalarına uygun olarak taksit seçenekleri sunacaktır. iyzico tarafından, İnternet Sitesi’nde satışı hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, Platform’un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma ve tüm uyarılara rağmen bu ürün ve hizmetlerin sunulmasına devam edilmesi halinde tek taraflı ve derhal etkili olacak Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme yetkisi vardır. Müşteri’nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır: – Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler, – Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar, – Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması, – Reçeteli verilen ilâçların satışı, – Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması, – Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler, – Üçüncü şahıslar nezdinde iyzico’nun itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler, – Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak, – Üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.
d) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi’nin reddedilmesi veya Platform’a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme’nin iyzico tarafından ihlâlini teşkil etmez.
e) Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olup, iyzico’nun Müşteri’ye rucü hakkı saklıdır.
f) Satışı hukuka ya da bu Sözleşme’ye aykırı olan ürünlerin ve hizmetlerin satışı sonucunda iyzico’nun bir zarara uğraması hâlinde, Müşteri iyzico’nun uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Müşteri, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve temin etmekle yükümlüdür.
g) Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi mevzuatı kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.
h) Müşteri, ödeme aracının güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli tüm makul önlemleri alacaktır. Müşteri ödeme aracının kaybolması, çalınması veya haksız kullanımı durumunda iyzico’yu derhal işbu Sözleşme’de belirlenen iletişim yollarından biri vasıtasıyla bilgilendirecektir
i) Müşteri, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacak, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında iyzico’yu bu durumdan derhal haberdar edecektir.
j) Müşteri, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS cihazları aracılığıyla İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Bu tür bir işlemin iyzico veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, iyzico tek taraflı ve derhal etkili olacak sanal POS’ların kullanımını durdurma ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına sahiptir. Müşteri’nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda Sözleşme’nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın iyzico’nun her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

6. iyzico’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. iyzico’nun Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne Erişimi Engelleme Hakkı
a) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır. Erişim engellendiği takdirde, müşteri, Platform veya Yönetim Arayüzü’nde bulunan hiçbir özelliği (iade, raporlama, müşteri oluşturma vb.) kullanamayacaktır. – Müşteri’nin İnternet Sitesi’nde Platform’a yönelik bilgisayar virüsü saldırısı varsa, – İnternet Sitesi’nde işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler yer almıyorsa, – İnternet Sitesi’nde yasadışı nitelikli ürünler veya hizmetlerin sunulduğunu ve ayrıca Müşteri İnternet Sitesi’nde yasadışı içerik bulunduğu anlaşıldı ise, – İnternet Sitesi’nde sunulan ürünler veya hizmetler, Sözleşme’de belirtilen koşullara aykırı ise,
b) İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar Müşteri tarafından 3 gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise iyzico önce Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında iyzico yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar.
c) iyzico’nun işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmetleri önceden Müşteri’ye haber vermeksizin denetleme yetkisi mevcuttur.
d) iyzico’nun yukarıdaki durumlar haricinde de hiç bir sebep veya süre belirtmeksizin Platform’u veya Yönetim Arayüzü’ne girişi askıya alma ve Müşteri’nin sanal posunu kapatma yetkisi mevcuttur.
6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri
a) iyzico, Platform’un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico’nun, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Müşteri’nin herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.
b) İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için iyzico, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detayları Müşteri’ye bildirilecektir.
c) iyzico, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Müşteri’yi gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.
d) iyzico, Yönetim Arayüzü’ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır. 6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması
a) Müşteri, Son Kullanıcılar’a ve kendisine ait bilgilerin Servis’in verilmesini temin amacıyla iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesini, saklanmasını, üçüncü kişi servis sağlayıcılara, Sistem Ortakları’na aktarılmasını ve benzeri işlemlerin yapılmasını (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir. Bu kapsamda Müşteri, iyzico’nun bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Ödeme Aracı ile gerçekleştirilen İşlemler’e yönelik şikâyetlerin veya usulsüzlüklerin çözülmesi amacıyla Son Kullanıcılar’ın kişisel bilgilerini iyzico ile paylaşacaktır.
b) Müşteri, Son Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin iyzico ile işbu Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar için paylaşılabilmesine ve iyzico’nun yukarıda adresi verilen Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde kullanmasına dair bir sözleşme yapmakla ve/veya gerekli onayları almakla, bilgilerin doğru ve güncel olmasını ve bilgiler arasında özel nitelikli verilerin bulunmamasını sağlamakla yükümlü olup, bu sözleşmenin yapılmaması/onayın alınmaması nedeniyle iyzico sorumlu olmayacak, bu kapsamda üçüncü kişilerden bir talep gelmesi halinde Müşteri iyzico’yu bu manada tazmin edecektir. iyzico kişisel verilerin ” gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir. iyzico, Müşteri internet adresi, iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak Müşteri’nin ticarî faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda iyzico, Müşteri’nin sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile Müşteri arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.
c) iyzico tarafından Müşteri’nin iletişim bilgileri sadece Müşteri ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır:
– iyzico çalışanları, – iyzico’nun kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler, – Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.
7. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI 7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ
Müşteri, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde iyzico’ya haber verecektir: – Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak, – sikayet@iyzico.com e-posta adresine veya – iyzico’nun M.Köy Mahallesi Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/ İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle, – Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Müşteri’nin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Müşteri yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder.
– Müşteri tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.
– Müşteri’nin şikâyeti telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, Müşteri iyzico’nun kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin v.s. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır. iyzico, şikayet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. iyzico, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
– Müşteri, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Son Kullanıcılar tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Müşteri, sistemsel sorunlarda Son Kullanıcılar bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri, kullanıcılarını iyzico çalışanlarına yönlendirmeyecektir.
– Müşteri ve Son Kullanıcılar arasında meydana gelen uyuşmazlıklar Müşteri ve Son Kullanıcılar arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, iyzico böyle bir durumda Müşteri’ye her türlü belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır. iyzico’nun bu madde kapsamında herhangi bir Son Kullanıcı’ya bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Müşteri bunu derhal tazmin edecektir. Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, Sistem Ortağı’ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve öngörülen süreyi belirtmek kaydıyla uzatılabilecektir.

7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

a) iyzico, Müşteri’nin İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Son Kullanıcılar’a tedarik edilmesine veya iade edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Müşteri ve Son Kullanıcılar arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından iyzico sorumlu olmayacaktır.
b) iyzico, sadece Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
c) iyzico, ödeme emrinin verilmesinin ardından Müşteri tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Müşteri’nin hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
d) Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle iyzico’nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Müşteri’ye rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise Müşteri’ye yönlendirilecektir. iyzico’nun bahsi geçen tutarları Müşteri’ye yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.
e) Müşteri, işbu Sözleşme’nin 4.3(o), 7.2(d) ve 7.3(f) maddelerine aykırı davrandığı taktirde 25.000 TL tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. iyzico, cezai şart tutarını Müşteri’ye yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Müşteri, iyzico tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 4.3(o), 7.2(d) ve 7.3(f) maddelerinde tanımlanan durumlarda iyzico’nin işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder. iyzico’nin cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

7.3. ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK

a) Son Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından ödemenin iyzico’ya iletilmesi halinde iyzico işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ödemeyi Müşteri’ye aktaracaktır. Son Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından ödemenin iyzico’ya aktarılmaması halinde, iyzico’nun ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.
b) Son Kullanıcı’nın harcama itirazı üzerine Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya Sistem Ortağı tarafından ödemenin yetkilendirilmeden veya hatalı olarak gerçekleştirildiğinin veya Son Kullanıcı’nın ürün ve/veya hizmeti ayıplı olarak aldığı veya hiç almadığının iyzico’ya bildirilmesi halinde, Müşteri hesabına harcama itirazı tutarı kadar bloke konulacaktır. Müşteri bu itirazları Yönetim Arayüzü’nde görüntüleyebilecek ve bu itirazlara karşı itirazın geldiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde bilgi ve belgelerini iyzico’ya iletebilecektir. Söz konusu 7 (yedi) günlük süre içerisinde Müşteri herhangi bir bilgi veya belge sunmaz ya da itirazı kabul ederse konulan bloke kaldırılmayacak ve bedel, Müşteri’ye aktarılmamış ise aktarım gerçekleştirilmeden Son Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na gönderilir, bedel aktarıldı ise de Müşteri 1 gün içerisinde bedeli Son Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmak üzere iyzico’ya geri gönderir veya iyzico kendi kararı doğrultusunda ilgili tutarı Müşteri’ye yapılacak ödemelerden mahsup eder.
c) Müşteri, Son Kullanıcı’nın harcama itirazına itiraz ettiğinde, Yönetim Arayüzü’ne yükleyerek iyzico’ya ilettiği evraklar (ödemenin kart hamili tarafından yapıldığını gösteren sözleşme, fatura, imzalı kargo tutanağı vb.) Sistem Ortağı’na veya Son Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na iletilecek ve bu aşamadan sonra Müşteri’nin karşı itirazının sonucu beklenecektir. Karşı itirazını olumsuz sonuçlanması durumunda söz konusu bloke kaldırılmayacak, bedel aktarıldı ise de Müşteri 1 gün içerisinde bedeli Son Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmak üzere iyzico’ya geri gönderir veya iyzico kendi kararı doğrultusunda ilgili tutarı Müşteri’ye yapılacak ödemelerden mahsup eder. Karşı itirazın olumlu sonuçlanması halinde ise konulan bloke kaldırılacaktır. Son Kullanıcı’nın, Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı aracılığıyla, daha önce neticelenmiş bir işlemle ilgili harcama itirazını tekrarlama hakkı mevcuttur. Tekrar iletilen bir harcama itirazı sonucunda neticenin değişmesi durumunda iyzico, değişen karara uygun şekilde işlem tutarını tekrar bloke edebilir veya konulmuş bir blokeyi kaldırabilir. Müşteri, yaptığı satışlara gelen tüm harcama itirazlarının bilgilerini, para gönderim raporlarından veya harcama itirazı ekranı üzerinden takip edebilecektir.
d) iyzico, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Son Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Son Kullanıcı’nın ödeme hizmet sağlayıcısının Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Müşteri’ye ödeme yapmama veya kendi kararı doğrultusunda işlem bedelini Son Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na iade etme hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.
– Ödeme İşlemi’in yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

d) Yukarıda belirtilen şekilde Hatalı/Yetkisiz İşlemler veya Şüpheli İşlemler ile Son Kullanıcı’nın ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle iyzico’nun Sistem Ortağı, Son Kullanıcı’nın ödeme hizmet sağlayıcısı veya Son Kullanıcı’ya herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Müşteri’ye rücu edilecek ve Müşteri tarafından iyzico’nun ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. iyzico’nun bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Müşteri’ye yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. Müşteri, bu durumlarda iyzico’dan Komisyon Ücreti iadesi talep edemez.
e) Müşteri işlemlerinde oluşan Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli işlemlerin tekrarlayan bir şekilde devam etmesi halinde, Müşteri işlemlerine ilişkin olarak Sistem Ortağı tarafından gönderilen her bir Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli İşlem başına 35.00 TL, yabancı para birimi ile yapılan satışlarda/ödeme işlemlerinde ise EUR satışları için 10 EUR, USD satışları için 15 USD ceza uygulanacaktır. Müşteri, söz konusu ceza tutarlarının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul eder.
f) İşbu Madde 7.3 kapsamında gerçekleşen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerinin tekrarı halinde iyzico Müşteri’ye Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerin azaltılması yönünde yazılı olarak bir uyarıda bulunacaktır. Söz konusu uyarıya rağmen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli işlemlerin devam etmesi halinde iyzico’nun Müşteri üyeliğini askıya alma yahut Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Müşteri’nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.
8. iyzico LOGOSUNUN KULLANIM KOŞULLARI

a) Müşteri yapacağı her türlü tanıtımda iyzico ismini, logosunu, iyzico’nun yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ödeme sayfasında yer alan lisansör kuruluşlara (Visa, Mastercard v.b.) ait logoların yer aldığı alanda iyzico’nun logosuna https://www.iyzico.com/biz-kimiz/logolar/ adresindeki güncel formatı kullanarak yer verecektir.
b) iyzico, Platform’u ve kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını Müşteri’ye verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda iyzico değiştirilen materyalleri Müşteri’nin kullanımına açacaktır. Bunun ardından Müşteri, İnternet Sitesi’nde kullanıma açılan logoyu ve diğer materyalleri güncelleyecektir.
c) Müşteri, iyzico’nun kendisine bilgi vermesinin ardından (aynı zamanda e-posta yoluyla), makul süre içerisinde, iyzico logosunu ve/veya diğer bilgileri, tanıtım materyallerini güncellemekle yükümlü olacaktır.
d) Müşteri, iyzico’nun web sitesinde, Müşteri’nin unvanını, e-ticaret adını ve logosunu dilediği takdirde işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayacağını kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Müşteri, özellikle html formatında veya iyzico tarafından talep edilen bir başka formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri iyzico’ya sağlamakla yükümlüdür.

 1. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

  9.1. GENEL ESASLAR

  a) İşbu Sözleşme kapsamında iyzico tarafından sunulacak Servis karşılığında iyzico her bir işlem tutarının %2.65 oranında Komisyon Ücreti’ne ve işlem başına 0.25 TL tutarında bir İşlem Ücreti’ne hak kazanacaktır. Komisyon ücretlerine BSMV dahildir. Müşteri Türk Lirası’ndan farklı bir para birimi ile ödeme kabul etmek veya kart saklama hizmetinden yararlanmak istediği takdirde Yönetim Arayüzü’nden bu özelliklerden istediğini aktif hale getirecektir. Türk Lirası’ndan farklı bir para birimi üzerinden gerçekleşecek işlemlerde Komisyon Ücreti ve İşlem Ücreti’ne Yönetim Arayüzü’nde belirtilen oran ve tutarlarda kur dönüşüm ücretleri eklenecek, kart saklama hizmeti aktif hale getirildiğinde ise yine Yönetim Arayüzü’nde belirtilen yıllık sabit ek Komisyon Ücreti tahsil edilecektir. Müşteri Türk Lirası’ndan farklı bir para birimi ile ödeme kabul etmek istediği takdirde Yönetim Arayüzü’nden bu özelliği aktif hale getirecektir. Türk Lirası’ndan farklı bir para birimi üzerinden gerçekleşecek işlemlerde Komisyon Ücreti ve İşlem Ücreti’ne Yönetim Arayüzü’nde belirtilen oranda kur dönüşüm ücretleri eklenecektir.
  Blokaj Oranı: % 100.00
  Bloke Gün Süresi: 21
  Ödeme İşlemi’nin başarılı olarak gerçekleşmesinin ve Son Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından ödemenin iyzico’ya iletilmesinin ardından, ödemeye konu olan tutar üzerinden iyzico, Komisyon Ücreti’ni, İşlem Ücreti’ni ve BSMV’yi düştükten sonra kalan tutarı haftalık olarak Müşteri’nin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına, yukarıda belirtilen blokaj oranları ve günü doğrultusunda aktarılacaktır.
  Servis kapsamında her bir ay içerisinde tahsil edilen toplam tutar üzerinden hesaplanacak olan toplam Komisyon Ücreti’ne, İşlem Ücreti’ne ve BSMV’ye ilişkin fatura, iyzico tarafından düzenlenerek Müşteri’ye gönderilecektir.
  b) iyzico’nun Müşteri’ye ileteceği ödeme dolay��sıyla ortaya çıkacak banka masrafları ile işlem ücreti Müşteri tarafından karşılanacaktır. (Ödemeler ve taksitler ile ilgili kesintilerin detayları https://merchant.iyzipay.com/installmentcommissions sayfasında yer almaktadır.)
  c) iyzico, Komisyon Ücreti oranlarını ve ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir. Komisyon Ücreti oranlarında yapılacak değişiklik işbu Sözleşme’de belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde Müşteri’ye yazılı olarak bildirilecektir.
  d) Platform aracılığıyla işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için, Müşteri İnternet Sitesi’nde bulunan ödeme yöntemlerini kullanıcılarına sunmakla yükümlü olup, Müşteri, İnternet Sitesi’nde Son Kullanıcılar’ın uygun Ödeme Yöntemi’ni seçmesini sağlayacaktır.
  e) Müşteri, iyzico’nin bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve iyzico tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, iyzico’nun elektronik para kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder.
  Bu kapsamda iyzico, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut ödeme aracı ihracında bulunmayacak olup Müşteri iyzico’dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.
  iyzico Müşteri’ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Müşteri, iyzico’dan bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
  9.2. ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

  a) Müşteri, İnternet Sitesi’nde ödemenin yapılması amacıyla uygun formlara yer verecektir. Ödeme bilgileri, Platform aracılığıyla otomatik olarak Sistem Ortağı’na gönderilecektirv b) Sistem Ortağı tarafından Müşteri’ye ödeme yapılmaması halinden iyzico sorumlu değildir.
  c) Ödeme İşlemi 150 sn ‘de tamamlanacaktır.
  d) Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip iyzico;
  · Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan şifreyi,
  · Ödeme İşlemi’nin Müşteri’nin ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarını,
  · Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümünü,
  · Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu,
  · Ödeme tutarının Müşteri kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgiyi gecikmeksizin Müşteri’ye sağlayacaktır.
  e) Ödemenin gerçekleştirilmesi için, ilgili Sistem Ortağı’nın ödemeye ilişkin provizyon vermesi gerekmektedir. Müşteri, iyzico’ya Platform kullanılarak yapılan her bir İşlem için provizyon alınmış olunması ve İşlem “tamamlandı” durumuna geçmiş olunması kaydı ile Komisyon Ücreti ödeyecektir. Son Kullanıcı’nın Platform aracılığıyla işleme konu tutarı transfer etmesi ve Sistem Ortağı tarafından olumlu provizyon alınması dahil olmak üzere Sistem Ortaklar’ı tarafından talep edilen tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde, İşlem “tamamlandı” durumu atanacaktır. Müşteri, durumları “tamamlandı” olarak değiştirilen tüm ödemelere erişim hakkına sahip olacaktır ve aşağıda belirtilen süreler içerisinde durum hakkında bilgilendirilecektir: · Banka ve kredi kartları ile yapılan online ödemeler; Müşteri’nin Sözleşme’de belirtilen hesabına iyzico tarafından yatırılacaktır. Müşteri iyzico’ya yazılı olarak bildirdiği ticari banka hesabının kendisine ait olduğunu belgelemekle yükümlüdür. Hesap numarası değişiklikleri ancak Müşteri’nin açıkça temsile yetkili kişisinin yazılı talimatı ile gerçekleştirilebilir. · iyzico’ya işlemle ilgili olarak olumsuz bir provizyon verilmesi hâlinde, Müşteri konu hakkında bilgilendirilecek ve İşlem’e, varsa Sistem Ortağı tarafından İşlem’in neden tamamlanmadığını gösteren nedenle birlikte uygun durum atanacaktır.

  10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

  a) İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.
  b) Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde , işbu Sözleşmede aksine hüküm bulunmaması ya da aykırılığın giderilmesi için süre verilse dahi giderilemeyecek türde bir aykırılık olmaması şartıyla, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın giderilmesi için karşı Taraf’a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 (ondört) gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır.
  c) Müşteri, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. iyzico ise, Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshi hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin fesih tarihinden önce muaccel olan işbu Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmeyecek olup, Taraflar’ın fesih tarihine kadar muaccel olan alacak hakları saklıdır.
  d) iyzico’nun işbu Sözleşme kapsamındaki Servis’i sunmasına imkan tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Müşteri, bu sona erme nedeniyle iyzico’dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.
  e) İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Müşteri’nin acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, iyzico işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

  11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  a) iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme iyzico’nun www.iyzico.com internet sitesinde her zaman Müşteri tarafından erişilebilir olacaktır
  b) İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç, damga vergisi ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.
  c) Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Ancak iyzico bu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerini Müşteri’nin iznine gerek olmaksızın kendi grup şirketlerine devir ve temlik etme hakkına sahiptir.
  d) iyzico, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayınlayabilir. Değişikliklere ilişkin olarak iyzico, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Müşteri’nin fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bildirimi yürürlüğe girme tarihinden 30 (otuz) gün önce Müşteri’ye iletir. Bu durumda Müşteri’nin Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.
  e) Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır. Askıya alınma süresi 1 (bir) ayı geçtiği takdirde, Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi fesih hakkı doğar.
  f) Müşteri, kanunlara ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.
  g) Müşteri, satışa arz ettiği ürünü/ürünleri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Müşteri’nin, gerek iyzico ile imzaladığı sözleşmeye gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi ve ilgili ürünlerin B.D.D.K.’nın ilgili mevzuatı dışında taksitlendirilmiş olması nedeniyle iyzico’nun maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Müşteri bizzat sorumludur.
  h) iyzico tarafından Müşteri’nin ürünü/ürünleri yanlış kategorilendirdiğinin veya ürün/ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, iyzico işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. iyzico’nun Sözleşme’yi tek taraflı feshetmesi nedeniyle Müşteri’nin iyzico’ dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.
  i) İşbu Sözleşme kapsamında döviz kuru olarak belirlenen tutarlar fatura veya cezai şart tahakkuk tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.
  j) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
  k) Taraflar, Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.
  l) Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.
  m) Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. iyzico, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Müşteri’nin belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.
  n) Toplam 11 (on bir) maddeden mütevellit işbu Sözleşme Müşteri’nin işbu Sözleşme’yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.