• Ana Sayfa
 • Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

TESTLA SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

ÖNEMLİ: Bu Lisans Sözleşmesinde belirtilen hakları ve yükümlülükleri dikkatle okuyunuz. Satın alacağınız dijital ürünü (online eğitim paketi) bilgisayarınıza yüklemeniz, Sözleşme şartlarını kabul ettiğinizi gösterir.

Önemli: Bu lisans sözleşmesinde belirtilen hakları ve yükümlülükleri dikkatle okuyunuz. Kurulum esnasında bu şartları kabul edip etmediğiniz size sorulacaktır. Eğer kabul etmiyorsanız yazılım bilgisayarınıza yüklenmeyecektir. Programı bilgisayarınıza yüklemeniz, sözleşme şartlarını kabul ettiğinizi gösterir. Bu sözleşme Testla Eğitim Yazılım ve E-Ticaret Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Testla”) için (TESTLA YAZILIM) ve SON KULLANICI (gerçek veya tüzel) arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. Dijital Ürün’ü yüklemeniz bu Sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğiniz, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilgili geçerli kısıtlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm geçerli yasalarıyla uyumlu bir yolla kullanacağınızı kabul etmiş olduğunuz anlamına gelir. Sözleşmeyi kabul etmediğiniz taktirde Dijital Ürün’ü yükleyemez ve kullanamazsınız.

 

Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar TESTLA- http://www.fikoc.com.tr eğitim sitesi ve Fi Koç markalı tüm ürünlerin sahibi Testla Eğitim Yazılım ve E-Ticaret Sanayi Ticaret Limited Şirketine ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri ihlal durumlarında ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

 

TARAFLAR VE TANIMLAR

Satıcı ( “TESTLA YAZILIM”)

Unvanı: Testla Eğitim Yazılım ve E-Ticaret San.Tic.Ltd.Şti.  (“TESTLA YAZILIM”)

MERSİS No: 0840074320400001

Adres: Gültepe Mah. 5333. Sk. Şura Apt. Blok No: 3A  Merkez - BATMAN

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0850 308 1618

E-mail: [email protected]

Web Adresi: www.fikoc.com.tr

 

Son Kullanıcı (“KULLANICI”):

Eğitim hizmetlerini içeren dijital içerikten oluşan yazılımı/programı Mesafeli Sözleşme ve işbu Sözleşme kapsamında kullanmakla Sözleşme’ nin tarafı olan kişi.

 

Lisans Konusu Eser (“ESER”):

TESTLA YAZILIM tarafından meydana getirilen, “Fi Koç” markalı dijital eğitim platformunda (www.fikoc.com.tr, Fi Koç Eğitim mobil, tablet ve bilgisayar uygulamaları ve TESTLA YAZILIM’ a ait tüm dijital mecralarda) yer alan eğitim paketleri dahilindeki; ses, metin, video, animasyon, sunum, grafik, tasarım, teknik bilgi, fikir, arayüz, akış, algoritma, yazılım modülleri, program kaynak ve nesne kodları, teknik özellikler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü “TESTLA YAZILIM” uygulama, bilgisayar programı ve programın bileşenlerini oluşturan unsur İşbu Sözleşme kapsamında ESER anlamına gelecektir.

 

Dijital Ürün:

TESTLA YAZILIM tarafından meydana getirilen, www.fikoc.com.tr alan adlı dijital eğitim platformunda yayınlanan her bir online eğitim programı/paketi, Fi Koç Eğitim mobil, tablet ve bilgisayar uygulamaları ve TESTLA YAZILIM’ a ait tüm dijital ortamlarda yer alan ürünler dijital ürün anlamına gelecektir.

 

Kurulum:

Online eğitim programının satın alınma işleminin tamamlanmasının akabinde gönderilen e-mailde, Android, IOS, Windows ve macOS işletim sistemleri için kurulum bilgilendirmesi yer alır. KULLANICI, kurulumu gerçekleştirmek istediği elektronik cihaza (bilgisayar, telefon veya tablet) ve cihazın işletim sistemine uygun programı indirerek dijital ürünün kurulumunu sağlar. KULLANICI, kurulum hakkında 0850 308 1618 numaralı çağrı merkezimizden destek talep edebilir.

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme konusu, TESTLA YAZILIM’ a ait ESER’ in münhasır olmayan ve yalnızca kullanım hakkına ilişkin lisansın, KULLANICI’ ya sınırlı ve süreli olarak tevdii, kullanım hakkının kapsamının belirlenmesi ve satın alınan online eğitim programının kullanımının açıklanmasıdır.

 

SON KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. SON KULLANICI, YAZILIM için gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür. YAZILIM'ın çalışması için gerekli olan alt yapı hizmetlerini (Örnek: İnternet, yazarkasa sistemi veya donanım ürünlerinin tamamı yazılımı kullanacak firmaya aittir) kullanmayı kabul, taahhüt ve beyan eder. SON KULLANICI, yukarıda yazılı hükme aykırı davranması sebebi ile sözleşme konusu üründe meydana gelecek hasar ve ziyanlardan dolayı iş bu sözleşmede belirtilen kullanım hakkından yararlanma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini beyan ve kabul eder.
 2. SON KULLANICI, YAZILIM kullanımı yalnızca KULLANICI’ ya tanınmış bir kullanım lisans hakkı olup; okul, sınıf, yardımcı kurs, özel ders gibi toplu alanlarda ya da KULLANICI harici kişilere kullanıma açılması lisans kapsamı dışındadır. Bu tür davranışlar TESTLA YAZILIM’ ın ESER’ den doğan telif haklarının ihlali anlamına gelir
 3. SON KULLANICI; YAZILIM, çok kullanıcılı sistemi destekliyor ise ağda birden fazla bilgisayara kurup çalıştırılabileceğini, ağdaki her bir bilgisayar için lisans alması gerektiği hususunu ve bir YAZILIM lisansının paylaşılamayacağını ve YAZILIM'ın değişik bilgisayarlarda aynı anda kullanılamayacağını bildiğini beyan ve kabul eder.
 4. YAZILIM, çok kullanıcılı kullanılıyor ise; SON KULLANICI, çalıştırılabilecek maksimum programı lisans alırken belirtilen, client sayısı kadar diğer bilgisayarlara kurma hakkına haizdir.
 5. SON KULLANICI, demo sürümünü, TESTLA'nın belirlediği kayıt adedi ve süresince kullanacağını, her ne sebeple olursa olsun, ticari veya mesleki amaçlarla veya diğer kar getirici sebeplerle kullanmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.
 6. SON KULLANICI
 7. Bu Lisans Sözleşmesi ile izin verilenler dışında YAZILIM ve dökümantasyonu çoğaltıp kullanmayacağını, YAZILIM'ı kaynak koda dönüştürmeyeceğini ve tekrar derleme işlemi yapmayacağını,
 8. TESTLA'nın yazılı onayı olmadan YAZILIM'ı, başka bir kişiye dağıtmayacağını, ödünç vermeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, topluma iletmeyeceğini,
 9. Ürün kurulumuyla birlikte oluşturulmuş şifre bilgilerini veren ya da paylaşan KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumlu olacağını,
 10. YAZILIM ve dökümantasyonunu değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını veya YAZILIM ve dökümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

TESTLA YAZILIMIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. Ürün içerisinde yer alan Testla, Haftalık Plan, Soru Takip, Deneme Takip modüllerine katılan KULLANICI’nın sıralaması çıkan sıralama derecelendirilir. Bu sayede, KULLANICI’ nın tüm diğer online eğitim KULLANICI’ ları arasında seviyesinin tespiti sağlanır. KULLANICI, sıralamasının ilk 100’ de yer alması ve “En İyi 100” listesini aktifleştirmesi halinde; isim ve soyadının ilk harfi birlikte puan ve seviye bilgileri sıralamada yayınlanır.
 2. TESTLA YAZILIM, SON KULLANICI'nın, program devir talebi halinde, "Lisans Sistemi ve Program Satışlarında Uygulanan Esaslar" daki (Resmi web sitemizde yer alan) uygun hükümleri yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. TESTLA YAZILIM, SON KULLANICI'nın talebi üzerine ve destek kararı kendisinde olmak üzere, SON KULLANICI'ya, teknik destek sağlayabilir. Destek hizmeti esnasında edinilen ve geliştirilen teknik materyal ve bilgilerin fikri mülkiyet hakkı TESTLA YAZILIM'a ait olup, SON KULLANICI bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 4. YAZILIM'ın lisans durumu, bilgisayarınızda internet bağlantısı sağlandığı anda, TESTLA YAZILIM'ın belirlemiş olduğu lisans sunucuları tarafından müşteri bilgileriniz, IP numaranız ve lisans bilgileriniz kontrol edilir.
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde KULLANICI’ ya ait kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgileri TESTLA YAZILIM, KULLANICI’ nın güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.
 6. TESTLA YAZILIM referans listesinde müşteri bilgilerinizi ve logonuzu yayınlayabilir. Eğer bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız yazılı olarak TESTLA YAZILIM Genel Merkez ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.
 7. www.fikoc.com.tr internet sitesinde yer alan dijital ürünlerin tümü TESTLA YAZILIM’ ın ve/veya tedarikçilerinin fikrî ve sınai mülkleridir ve 5846 Sayılı FSEK, 6769 Sayılı SMK ve ilgili mevzuat hükümleri, uluslararası anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. Herhangi bir yazılımın ve programın yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodu TESTLA YAZILIM’ a ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir.
 8. www.fikoc.com.tr internet sitesinde yayınlanan tüm dijital içeriklerle ilgili ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; TESTLA YAZILIM’ a ait telif hakları, tanıtıcı işaret, ticari isim, logo, alan adı, tasarım, patent, know-how, ticari sırları, ticari markalar ve diğer tüm fikrî ve sınai mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere, TESTLA YAZILIM tarafından mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak korunur. Bu bakımdan, kullanımı satın alınan dijital ürün, KULLANICI’ ya Sözleşme kapsamında kullanım hakkı sağlasa da TESTLA YAZILIM’a ve/veya tedarikçilerine ait fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından bir hak veya unvan sağlamaz.

 

LİSANS VERME

İşbu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak TESTLA YAZILIM, Yazılımı kullanmanız için size dünya çapında herhangi bir üçüncü tarafa devredilemeyecek, münhasır olmayan haklar verir. "Kullanım", Yazılımın ticari çoğaltma ve/veya türetilmiş yazılımın bir parçası veya tamamı olarak üçüncü taraflara dağıtılma hakkı olmaksızın depolanması, yüklenmesi, kurulması, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamına gelir. Yazılım programlama özelliklerinin amaçlanan bir parçası olmadıkça Yazılımı değiştiremez veya Yazılımın lisanslama veya kontrol özelliklerini devre dışı bırakamazsınız. Size verilen haklar için TESTLA YAZILIM'ın geçerli lisans ücretini ödemeniz gerekir.

İşbu Sözleşme, Yazılımı abonelik esasına göre satın aldığınız durumlar haricinde, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler uyarınca uygun kısıtlamalar dikkate alınarak daimi olarak yürürlükte kalır. Lütfen aşağıdaki abonelik koşullarına bakın.

 

ABONELİK KOŞULLARI

Yazılım Lisansını abone olmak suretiyle satın almanız halinde, abonelik işbu sözleşmeye uygun biçimde sizin veya TESTLA YAZILIM tarafından sonlandırılmadığı müddetçe, tekrarlayan ödemeleri ve tarafınızca belirlenen bir usulle tekrarlayan aralıklarla ödemelerin yapılmasını kabul etmiş olursunuz. Her ödeme tarihinden önce bir bildirim alacaksınız ve aboneliğiniz sonlandırmadığınız sürece otomatik olarak yenilenecektir. TESTLA YAZILIM, satın alma siparişinizin her faturalandırma döneminde abonelik planınınız için o tarihte geçerli olan kura göre, varsa geçerli vergiler de dâhil olmak üzere, otomatik olarak ücretlendirecektir. Abonelik ücretleri genellikle geçerli abonelik döneminin öncesinde faturalandırılıp, ücretlendirilir. Her yenileme döneminde TESTLA YAZILIM planınızın kurunu değiştirebilir, kurda herhangi bir değişikliğin olması halinde aboneliği iptal etme seçeneğiyle birlikte tarafınızda bildirimde bulunulacaktır.

Aboneliğiniz, ödemenin yapılacağı tarihte hesabınızda yeterli bakiyenin olmaması durumunda, ödeme süresinin son gününden sonraki gün iptal edilecektir.

Ön ödemeli lisans süresi veya çevrimiçi hizmetlere ön ödemeli erişim, fiyatlar ve diğer hüküm ve koşulların yanı sıra TESTLA YAZILIM yazılım ve hizmet değişiklikleriyle ilgili mevcut SKLS ve diğer belgeler hakkındaki bilgileri rutin olarak kontrol etmelisiniz.

 

KİŞİSEL LİSANS

Satın alma siparişinizde aksi belirtilmedikçe, bu lisans türü, yazılımın belgelerde belirtildiği gibi Yazılımın sistem gereksinimlerine uyan tek bir bireysel kullanıcı hesabında veya bir bilgisayar, iş istasyonu veya başka bir dijital elektronik cihaz üzerinde münhasıran kişisel amaçlarla çalışmasına izin verir. Bu nedenle yazılım; kullanıcı, web sayfası veya şirketti temel alınarak lisanslandırılır. Örneğin, kişinin yazılımı kurmak ve kullanmak için 2 kullanıcılı kullanması halinde 2 lisans satın alması gerekmektedir. “Kullanıcı”, fonları lisans ücretini kullanılan kişiyi temsil eder.

 

KURUMSAL LİSANS

Bu lisans türü, sunum veya rapor hazırlama gibi şirket içi amaçlar dâhil olmak üzere, yazılımın kurumsal, ticari ve iş amaçlı kurulum ve kullanım haklarının bir şirket veya başka bir işletmeye verilmesi içindir. İşbu sözleşmenin amaçları doğrultusunda, ticari kullanım, yazılımın ticari olarak kullanımı ve satış, lisanslandırma, reklam vb. yollarla doğrudan veya dolaylı olarak finansal kâr sağlamak üzere kullanımını kapsar.

Bir şirketler grubunu, bağlı kuruluşu, üye firmayı veya herhangi bir üçüncü tarafı temsil ediyorsanız ve bu üçüncü taraf için lisans satın almak istiyorsanız, lütfen bireysel olarak üzerinde anlaşmaya varılan şartlara göre lisansı satın almak için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

 

ÜCRETSİZ (DENEME) SÜRÜMÜ

Size sınırlı bir süreliğine Yazılımın bir deneme kopyası ücretsiz olarak verilebilir ("Ücretsiz Lisans" veya "Ücretsiz Kopya"). Deneme sürümünde, yazılımın bazı özellik ve işlevlerine erişim kapalı olabilir veya söz konusu özellikler bulunmayabilir. Ayrıca, yazılımın deneme sürümü kullanırken video üzerinde filigran uygulanır. Yazılımın tüm özellik ve işlevlerinden yararlanmak için, lisans sahibinin geçerli bir etkinleştirme anahtarı satın alması gereklidir.

Deneme sürümünü kullanmak için de bir hesap oluşturmanız gerekebilir.

Yazılımı satın almadan önce kullanışlılık ve işlevselliğini görmek amacıyla kendi sisteminizde kullanmanız gerekmektedir. ‘Almadan önce deneyin’ seçeneğiyle, yazılımdan yüzde yüz memnuniyetiniz hedeflenmiştir

 

SINIRLI VE SÜRELİ PROGRAM LİSANSI

ESER, yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmakta olup, İşbu Sözleşme ile KULLANICI’ ya ESER’ den doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan kullanım lisansı, ticari olmayan ve kişisel kullanım için, eğitim içeriğinde belirlenen süre boyunca (TYT, AYT, DGS, LGS ve KPSS paketleri ve bunlara dahil olan Hızlı Okuma Teknikleri paketi sınav tarihine kadar, ara sınıflar için olan paketler ilgili akademik yıl boyunca, ara sınıflar+ LGS sınav tarihine kadar, İngilizce Eğitim Paketleri 120 gün ve tekli alınan Hızlı Okuma Teknikleri paketi 60 gün boyunca) tevdi olunmaktadır.

TESTLA YAZILIM, işbu Sözleşme’nin KULLANICI’ ya bırakmadığı ESER’ e ilişkin her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil) açıkça saklı tutar.

SORUMSUZLUK

TESTLA YAZILIM, işbu Sözleşme konusu ESER’ den dijital eğitim ürünlerinin işlevlerinin yerine getirilmesi için kendinden beklenen dikkat ve özeni göstermekle sorumluluktan kurtulur. TESTLA YAZILIM, KULLANICI’ ya herhangi bir başarı ya da sistemin kusursuz işleyeceği taahhüdünde bulunamaz.

Dijital ürünü elektronik cihazına kuran KULLANICI, işbu Sözleşme’yi bilmediğinden hareketle TESTLA YAZILIM’ ın sorumluluğuna başvuramaz. Çünkü, ALICI’ nın, işbu Sözleşme’yi elektronik olarak onaylamakla, KULLANICI’ nın dijital ürünü kullanıma ilişkin lisans kapsamını bildiği kabul edilir. İşbu Sözleşme’nin onaylanmasıyla, bağlı olduğu Mesafeli Sözleşme kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır. Bu aşamada, KULLANICI’ nın sınırlı ehliyetsiz olması durumda, KULLANICI’ nın Sözleşme’ nin tarafı olmasına velisi/vasisi tarafından geçerli ve hukuka uygun icazet verildiği kabul edilir. Aksi yöndeki iddialardan TESTLA YAZILIM’ ın sorumluluğu olmayıp; TESTLA YAZILIM’ ın bundan doğacak tüm zararından ALICI sorumlu olacaktır.

TESTLA YAZILIM, donanım veya işletim sistemi arızasından, TESTLA YAZILIM tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları TESTLA YAZILIM’ a ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, TESTLA YAZILIM’ ın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, TESTLA YAZILIM’ ın sorumluluk sınırının Sözleşme konusu dijital ürünleri için belirli süreli kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

CEZAİ ŞART

KULLANICI, İşbu Sözleşme konusu lisanstan doğan, TESTLA YAZILIM ve tedarikçilerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ederek; eseri izinsiz kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ya da izin gerektirecek şekilde görüntülemesi, bazı çalışmalarda kullanarak türetmesi (türevlerini oluşturması) gibi hallerde, TESTLA YAZILIM’ a 3.000.000 TL (üçmilyon TL) cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, ihlalin ve kusurun ağırlığına göre TESTLA YAZILIM’ ın bu ceza miktarını artırabileceğini ve mahkemelerden terkini veya tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. TESTLA YAZILIM, bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde suç veya ceza öngören hükümlerden doğan ve/veya Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat ve/veya tüm dava haklarını saklı tutar.

 

KULLANICI’ nın Sözleşme hükümlerine aykırılığı halinde yukarıdaki hükümler hariç, TESTLA YAZILIM’ ın gerekli her türlü müdahalelerde bulunma, KULLANICI’ nın ürünlere erişimini sonlandırma, KULLANICI’yı tüm sistemden bertaraf etme gibi hakları saklıdır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER:

 1. İş bu sözleşme konusu YAZILIM'ın değiştirilmesi veya geliştirilip yenilenmesi durumunda, iş bu sözleşme hükümleri, taraflar arasında akdedilen yeni sözleşme ile ortadan kaldırılmadığı sürece geçerlidir.
 2. Açıkça SON KULLANICI'ya verildiği belirtilmeyen tüm haklar TESTLA YAZILIM'a aittir.
 3. Diğer hakların saklı kalması kaydıyla bu sözleşmenin şartlarına uymamanız durumunda TESTLA YAZILIM sözleşmeyi sona erdirebilir.
 4. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, ANKARA Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 5. İşbu Sözleşme, ALICI/KULLANICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI/KULLANICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.
 6. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, satın alma sırasında başvuru formunda bildirilen e-posta adresine ALICI/KULLANICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.

 

Testla Eğitim Yazılım ve E-Ticaret San.Tic.Ltd.Şti.