Eğitim Koçluğu Nedir?

Eğitim Koçluğu Nedir?

Eğitim koçu, okul hayatına devam eden bir öğrencinin hedefindeki mesleğe ulaşırken yapılacak köklü değişiklikler, okul hayatında yol gösterici olma ve ders saati dışında diğer ufak problemleri de çözebilen en samimi arkadaştır. Sınavlarda başarıya gitmenin en kestirme yolunu gösteren, verimli ders çalışma saatlerinin belirlenmesi ve başarının anahtarını bulmada destek olan eğitim koçları bu konuda tüm deneyimlerini aktaran eğitmenlerdir. Eğitim koçları, başarıya giden yolda bireyin istikrarını ölçerek her zaman onun yanında olmaya çalışır. Bu mesleğe sahip olabilmek için ise eğitim sertifikası alabilmek en önemli şarttır. Çağdaş eğitim seviyesini korumayı hedefleyen ve her öğrencinin bir tarzı ve algısı olduğunu çok iyi düşünen eğitim koçları bu alanda bilgilerini aktarır.

Eğitim Koçluğu Nasıl Yapılır?

Bireyin kendi potansiyelini keşfetme, hedeflerini belirleme ve özgüven kazanmasına yardımcı olan eğitim koçunun genel sorumlulukları şunlardır;


 • Kişinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak,
 • Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek,
 • Plan ve program geliştirerek, plandaki sapmaları ve devamlılığı denetlemek,
 • Kişinin aile ve çevresi ile iletişimindeki aksaklıkları gidermesi için yol göstermek,
 • Bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak,
 • Okul ve sınavlardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılmasına yönelik çözümler üretmek,
 • Kaygı ve stres yönetimi yapmak ve bunlara neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak,
 • Kişinin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak,
 • Yaratıcılık ve farkındalık geliştirme ortamları yaratmak,
 • Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak,
 • Bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

Eğitim Koçluğu Sertifikası Nasıl Alınır?

Öğrenci koçluğu sertifikası almak için üniversiteler ve üniversite onaylı kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifika programına katılmaları gerekir. Bu sertifika programları genellikle uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır. Eğitimler ortalama bir ay sürmektedir. Bu kurslara kayıt olduktan sonra eğitim koçluğu sertifikası 1 ayın sonunda alınabilir. Eğitim koçluğu sertifikası alındıktan sonra öğrencilere eğitim koçu olarak hizmet imkanı sağlanabilir. Üniversite işbirliği ile hazırlanan öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifika programına katılarak e-devlet'te sorgulanan üniversite öğrencisi sertifika sahibi olabilirsiniz.

Eğitim Koçluğu Ücretleri Nedir?

Eğitim koçluğu ücretleri bu hizmeti veren her kurum ve kişi adına değişmektedir. Her eğitim koçu farklı ücret tarifesi uygulayabilir. Eğitim koçu hizmeti veren firmalar genelde bu çalışmaları sözleşmelerle yönetirler. Bu yüzden eğitim koçluğu ücretleri değişmektedir.

Kimler Eğitim Koçluğu Hizmeti Alabilir?

Eğitim yaşamına devam eden ve bu hizmeti kendi tal ebiyle almak isteyen 13-21 yaş arası öğrenciler için uygundur. Bu nedenle koçluk sistemi çerçevesinde yapılacak çalışmalar; Ne yapmak istiyorum?, Nereden başlamalıyım?, Güçlü ve zayıf yanlarım neler?, Kendimi ne kadar tanıyorum?, Bir hedefim var mı?, Kendimi nasıl geliştirebilirim?, Kendimi nasıl ifade edebilirim?, Kendime güvenim ve inancım ne kadar?, Hangi mesleği seçmek istiyorum?, Öğrencilik mesleğini biliyor muyum? ...diye sorgulayan öğrencilere yapılabilir.

Koçluk hizmeti alacak öğrenciler, eğitim koçlarına atanır.

Koç, öğrenci ve gerekiyorsa ailesi ile tanışır.

Öğrenci ile birlikte, uygulanacak olan en az 6 haftalık (ya da 6 görüşme) programın görüşme günleri belirlenir.

Bu görüşmelerin hangi günlerde, ne kadar sıklıkla yapılacağı öğrenci ile birlikte belirlenir.

Görüşmelerin nerede yapılacağı karşılıklı görüşmelerle belirlenir. Konuya ilişkin ebeveyn görüşleri de alınır.

Görüşmelerin süresi 30-45 dakikadır. Uygulama döneminde öğrenci (koçi) ile en az 6 görüşme yapılır.

Koçluk sürecinde ailenin bilgisi, ilgisi, koordinasyonu önemlidir. Öğrenci ile yapılan paylaşımlar, yaşam tehdidi oluşturan durumlar hariç, aile, öğretmenleri ya da okul ile hiçbir şekilde paylaşılmaz. Herkes neyin paylaşılıp neyin paylaşılmayacağını sürecin başında öğrenir.

Kimler Eğitim Koçluğu Yapabilir?

Genel olarak belirli yaştaki öğrencilere derslerinde ve eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri için sistemli bir şekilde yapılan seanslar sonucunda elde edilen verim, eğitim koçlarının başarısını gösterir. Bu başarı ise alınan eğitimler sonucunda kazanılan sertifikayla belgelenmiş olmaktadır. Belirlenen eğitim merkezlerinde hak edilen sertifikalar eğitim dünyasının kalitesini arttırır. Eğitim koçu sertifikasını alabilecek meslek grupları ve kişiler;


 • Psikolojik Danışmanlar
 • Eğitmenler
 • Rehber Öğretmenler
 • Psikologlar
 • Öğrenci ve Aile Konusunda Uzman Olmak İsteyen Kişiler
 • Sağlık Çalışanları

Kişisel Gelişim Alanında Çalışmak İsteyen kişiler Bu meslek gruplarında görev alan veya okuyan öğrenciler eğitim koçu sertifikasını özel eğitim merkezlerinin verdiği eğitimlerle alabilirler. Ayrıca bu sertifika için en az lise mezunu olması şartı aranan nitelikler arasındadır.

Eğitim Koçu ile Çalışmak Sınav Başarılarını Etkiler Mi?

Eğitim koçluğu, öğrencinin derslere daha çok odaklanmasını sağlamak ve başarısını desteklemek adına tercih edilmesi gereken bir detaydır. Bireysel olarak daha başarılı olabilmek adına süreç yönetimi sağlayan koçluk öğrencinin içerisindeki başarı gücünü öne çıkarmasını sağlar.

Eğitim Koçunun Görevleri Nelerdir?

Öğrencinin kendini tanımasında ve var olan becerisini tartmasında yardımcı olurlar. Kendine seçtiği hedefe gitmek için kararlı olmasını ve bu yolda yapması gerekenlerin farkına varmasında destek olurlar. İstek ve ihtiyaçlarını doğru şekilde tespit edip uygulanması gerektiği konusunda yönlendirirler. Öğrencilerin sürekli sınırlanan ve kösteklenen düşüncelerden arındırıp daha özel ve doğru kararların verilmesinde yardımcı olurlar. Etkin ders çalışmanın nasıl olabileceği konusunda bilgi paylaşımı yaparlar. Ders çalışma esnasında zamanın daha kaliteli geçmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin ders dışında ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini ölçerek eksik kalan tarafları tamamlamalarına destek olurlar. Derslerin eğlenceli geçmesi ve daha anlaşılır olabilmesi için verecekleri minik tüyolarla öğrencinin motivasyonunu artırırlar. Eğitim ve öğretim hayatlarında birçok noktaya sihirli değnekleriyle dokunan eğitim koçları seviyelerine göre başarı merdivenlerini sürekli çıkarak doğru yerde olduklarını gösterirler.

Kaç Yaşına Kadar Eğitim Koçu Desteği Alınabilir?

Eğitim yaşamına devam eden ve bu hizmeti kendi İsteğiyle almak isteyen 13-21 yaş arası öğrenciler için uygundur.

Eğitim Koçluğu Online Hizmet Verir Mi?

Hayallere giden zorlu sınav sürecinde her geçen gün değişen ve gelişen teknoloji sayesinde zaman ve mekân kısıtlaması olmadan her kademedeki öğrenci Online Koçluk hizmetimizden faydalanabilir.

Online Eğitim Koçluğu Nedir?

Çağımızda internetin artık oldukça yaygınlaştığı ve öğrenme biçimlerinin de internete göre değiştiği bu dönemde öğrenci koçluğu da şekil değiştirerek online hal almıştır. Öğrenme biçimlerinin internet ortamına taşınması oldukça fayda sağlamıştır. Kimi kişiler bunun verimsiz olduğunu düşünse de verimli olduğunu düşünen de birçok insan vardır. Online eğitimler internet üzerinden olduğu için saat sıkıntısı yaşanmadan verimli eğitimler almaya yarayabilir. Günümüz çağında artık internetin hızlı bir biçimde yayınladığı ve öğrenciler arasında etkileşim de kalmak için kullanıldığı bir yöntemdir. Bu yöntemi etkin kullanarak öğrenciler isteklerini ulaşabilir ve çok daha fazla bilgi öğrenebilirler. Dijital eğitimlerin bir diğer güzel yanı ise öğrencilerin konuları tekrar tekrar dinleyip üzerinden geçmeleri için büyük olanaklı fırsat sağlamaktadır. Online koçluk ile öğrencilere daha fazla fırsat tanıma imkanı sağlanmış ve verimli bir eğitim gerçekleştirilmiş olacaktır. Online koçluk öğrenci koçluğunun yüz yüze değil de internet üzerinden belirli saatler içerisinde bir program dahilinde öğrenci ile temasa geçilmesi ile yapılır. Yüz yüze görüşmelerde olduğu gibi koç yine bu sefer burada internet üzerinden öğrenciyi takip edecektir ve onunla konuşarak durumuna el atacaktır. Öğrenci koçlarının her ne kadar birebir yan yana eğitimde olması öngörüldü de artık online koçluk daha çok fazla tercih edilir olmuştur.

Online koçluk öğrenci koçluğunun yüz yüze değil de internet üzerinden belirli saatler içerisinde bir program dahilinde öğrenci ile temasa geçilmesi ile yapılır. Yüz yüze görüşmelerde olduğu gibi koç yine bu sefer burada internet üzerinden öğrenciyi takip edecektir ve onunla konuşarak durumuna el atacaktır.