LGS Nedir?

LGS Nedir?

LGS Nedir?

TEOG sonrasında yerini alan LGS sınavı, liseye geçişe yönelik uygulanan yeni bir sistemdir. Bu sınav, süresi toplamda 165 dakika olmak üzere iki alanda gerçekleştirilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu bu sınava 8.sınıf seviyesindeki isteyen öğrenciler katılabilmektedirler.

LGS’nin açılımı Liselere Geçiş Sistemi şeklindedir ve ilk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır.

LGS Başvurusu Nasıl Yapılır?

LGS başvuruları, deprem sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illere kayıtlı öğrenciler hariç bakanlık tarafından yapılacaktır ve ücretsizdir. Deprem sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illere -Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa- kayıtlı öğrenciler isterlerse diğer illerde sınava girebileceklerdir. Bu durumdaki öğrenciler sınava gireceği il ve ilçeyi tercih etme hakkına sahiptir. Başvurular, 03-13 Nisan 2023 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır. İl ve ilçe tercihinde bulunmayan öğrencilerin sınava girecekleri okullar Bakanlık tarafından belirlenecektir. Öğrencinin sınav giriş yeri ve alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 26 Mayıs 2023 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacaktır.

LGS'ye girmek zorunlu değildir. LGS’ye girmeyen veya LGS’de başarılı olamayan öğrenciler okul puanlarıyla adreslerine en yakın okullar arasında tercih yapabilmektedir.

LGS’de Hangi Dersler Vardır?

LGS iki oturumlu bir sınavdır. İlk oturum sözel derslerden ikinci oturum ise sayısal derslerden oluşmaktadır.

LGS birinci oturum dersleri aşağıda listelenmiştir.

 • Türkçe
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Yabancı Dil

LGS ikinci oturum sayısal alan dersleri aşağıda listelenmiştir:

 • Matematik
 • Fen Bilimleri

LGS’de Ders Konuları Nedir?

LGS birinci oturumda adaylara toplam 50 soru, ikinci oturumda ise 40 soru sorulmaktadır. Toplam 90 sorudan oluşan LGS'de sorulan konuların soru dağılımı yıldan yıla değişiklik göstermektedir. LGS'de sorulmuş olan soruların konu dağılımları aşağıda tablo şeklinde belirtilmiştir.

LGS Türkçe Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSMİ

2020

2021

2022

Sözcükte Anlam

1

2

2

Cümlede Anlam

2

2

1

Sözel Mantık / Görsel Okuma

7

4

5

Parçada ve Paragrafta Anlam

4

10

6

Söz Sanatları

1

-

-

Metin Türleri

2

-

1

Noktalama İşaretleri

1

-

1

Yazım Kuralları

1

-

1

Fiilimsiler

1

-

-

Cümlenin Öğeleri

1

-

1

SORU SAYISI

20

LGS Matematik Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSMİ

2020

2021

2022

Çarpanlar ve Katlar

3

3

1

Üslü İfadeler

4

3

2

Kareköklü İfadeler

3

2

3

Veri Analizi

3

2

1

Basit Olayların Olma Olasılığı

3

1

1

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

4

2

2

SORU SAYISI

20

LGS İngilizce Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSİMLERİ

2021

2022

Friendship

1

2

Teen Life

1

1

In The Kitchen

2

1

On The Phone

1

1

The Internet

1

1

SORU SAYISI

10

LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSMİ

2020

2021

2022

Mevsimler ve İklim

3

2

1

DNA ve Genetik Kod

8

5

4

Basınç

5

2

2

Madde ve Endüstri

4

5

5

SORU SAYISI

20

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dağılımı Tablosu

KONU ADI

2020

2021

2022

Bir Kahraman Doğuyor

3

1

1

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

4

2

2

Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm

2

2

2

SORU SAYISI

10

LGS Din Kültürü Soru Dağılımı Tablosu

KONU ADI

2021

2022

Kader İnancı

1

3

Zekât ve Sadaka

3

2

Din ve Hayat

3

4

Hz. Muhammed'in Örnekliği

-

1

Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

1

-

SORU SAYISI

10

LGS ders ağırlıkları aşağıda tablo şeklinde verilmiştir:

ALT DERSLER

AĞIRLIK KATSAYILARI

Türkçe

4

Matematik

4

Fen Bilimleri

4

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Yabancı Dil

1LGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

LGS puanı hesaplanırken adayların sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenmektedir. Her öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanmaktadır. İlgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile alt testlerin ortalaması elde edilmektedir. İlgili alt testin ortalaması, ham puanları ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak da alt testlerin standart sapması oluşturulmaktadır. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı, o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi uygulanmaktadır. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunmaktadır. 2 oturumdan herhangi birine katılmayan veya herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrencilerin puanı hesaplanmamaktadır.

LGS'de adayların standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama işleminde kullanılan formüller aşağıda verilmiştir.

Ham Puan Hesaplamasında Kullanılan Formül:

Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı -

Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı

3

Standart Puan ve Ağırlıklı Standart Puan Hesaplamasında Kullanılan Formül:

SPXi = 10 x

HPXi- OrtXi

SsXi

+ 50

ASPXi = SPXi × AkXi

ASPXi : Xi  Testi Ağırlıklı Standart Puanı

AkXi : Xi  Testi Ağırlık Katsayısı

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplamasında Kullanılan Formül:

TASP = ASPTürkçe + ASPMat + ASPFen + ASPİnkılap + ASPDin Kül. + ASPYab. Dil.

TASP: Toplam Ağırlıklı Standart Puan

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülmektedir. Bu puanların bulunmasında kullanılan formül:

MSP = 100 +

400 X ( TASP - En Küçük TASP )

En Büyük TASP - En Küçük TASPLGS Puanı ile Hangi Bölümlere Gidilebilir?

LGS sınavına ortaokul'un son sınıf öğrencileri yani 8. sınıf öğrencileri başvurmaktadır. Sınava girebilecek 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilmektedir.

 • Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapar.
 • Yerel yerleştirmede ise tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilir.
 • Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilirler.
 • Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için LGS tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunurlar.

2023 LGS Sınavı Ne Zaman?

2023 LGS sınav tarihi 04 Haziran 2023'tür. LGS'ye girecek öğrencilerin kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler sınavdan 1 saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmalıdır. Sınava girecek öğrencilerin yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunmalıdır. Geçerli kimlik belgesi yanında bulunmayan öğrenciler sınava alınmamaktadır. Sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişede su getirilebilmektedir. Öğrencilerin sınavının geçerli sayılması için uyması gereken bazı kurallar vardır. LGS'nin geçersiz sayılacağı durumlar aşağıda listelenmiştir:

 • Başvuru şartlarını taşımayan öğrenciler sınava girseler bile sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 • Cevap kağıdı, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmayan, eksik çıkan veya zarar gören adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 • Sınav anında bir öğrenci herhangi bir öğrenciden veya dokümandan kopya çeker veya kopya verirse sınavı geçersiz sayılmaktadır.
 • Geçerli kimlik belgesini gösteremeyen adayların sınavı geçersiz sayılmaktadır.
 • Sınavda başka öğrencinin sınav evrakını kullanan adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 • LGS'ye başvuran öğrenci yerine başka öğrencinin sınava girmesi durumunda sınav geçersiz sayılmaktadır.
 • Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi durumunda sınav geçersiz sayılmaktadır.

2023 LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB'in Merkezi Sınav Uygulama Takvimine göre 2023 LGS sınav sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde açıklanacaktır.

LGS’ye Nasıl Çalışılır?

LGS’ye çalışan öğrencilerin disiplinli ve sistemli çalışması gerekmektedir. LGS'de bilgiyi kullanma, okuduğunu anlama, yorumlama, ilişki kurma ve mantık kurma gibi becerileri ölçen sorular sorulmaktadır. Bu nedenle sınavda başarılı olmak isteyen öğrenciler kitap okumalı, test çözme tekniklerine hâkim olmalı ve çok soru çözmelidir. Emek göstermek, dirayetli olmak ve hedefe odaklanarak çalışmak lazımdır.

LGS'ye girecek öğrencinin başarısını çevresindeki insanlar da etkilemektedir. Aile ve öğretmenler iş birliği içinde olarak öğrenciyi doğru yönlendirmelidir. Çevresi tarafından desteklenen öğrencilerin psikolojileri daha iyi olmaktadır. Yüksek moral ve motivasyonla birlikte daha verimli ders çalışmaktadır. Sınav döneminde stres, kaygı ve başaramama korkusu artan ve bununla baş etmekte zorlanan öğrencilerin bir uzmanla görüşmesi de oldukça önemlidir.

LGS'ye çalışan öğrencilerin sınav hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. LGS hakkındaki bilgilere internet üzerinden oluşmak mümkündür. Öğrenciler sınavda karşılarına çıkacak soruların mantığını kavramalı ve konularını öğrenmelidir. Sınava çalışan adayların amacı konuları ezberlemek değil konuların mantığının anlamak olmalıdır. Bilgileri ezberlemek yerine öğrenen adaylar sınavda daha başarılı olmaktadır. LGS soru içerikleri değişkenlik gösterebilmektedir. Önemli olan çalışma döneminde öğretmenlerin önerdiği kaliteli kaynaklardan bol bol soru çözerek soru çeşitlerini öğrenmek ve sorulara farklı bakış açılarıyla bakmaktır. LGS soruları sadece bilgiye dayalı değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve konu hakimiyeti gerektiren sorulardır. Bu özelliklere sahip olabilmek için de kitap okumak ve konu tekrarı yapmak gerekmektedir. Okulda anlatılan dersi aynı günün akşamında tekrar eden öğrencilerin bilgileri kalıcı hale gelmektedir. Tekrar yapmayan öğrenciler, bilgileri kısa sürede unutmaktadır. Konu çalıştıktan, tekrar yaptıktan sonra da test çözerek LGS'de iyi bir sonuç elde etmek mümkündür.

LGS'ye çalışmaya temel derslerden başlamak çoğu aday için olumlu sonuçlar doğurmuştur. Türkçe, matematik ve fen derslerinin hem yoğunluğu hem de sınavdaki katsayıları fazladır. Bu nedenle Türkçe, matematik ve fen derslerine çalışmayı son zamana bırakan adaylar sıkışmakta, konuları yetiştirmek için strese girmektedir. Stres ise öğrencilerin ruhsal ve bedensel sağlığını, ders çalışırken aldıkları verimi olumsuz etkilemektedir. Türkçe, matematik ve fen çalışırken diğer dersler de unutulmamalıdır. Çalışma planı oluştururken üç temel dersle birlikte diğer derslere de yeterli zaman ayırılmalıdır.

LGS'ye çalışırken her öğrenci kendi çalışma yöntemini belirlemelidir. Belirlenecek olan bu yöntem en çok verim alınan yöntem veya yöntemler olmalıdır. Bazı öğrenciler yazarak çalışmanın verimli olduğunu söylerken bazı öğrenciler anlatarak ders çalıştıklarında daha çok verim aldıklarını söylemektedir. En iyi çalışma yöntemi her öğrenciye göre değişmektedir; fakat not tutarak çalışmanın bilgilerin daha hızlı öğrenilmesine katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Ders çalışırken not çıkarmak, küçük notlar almak hem konu tekrarı yapmayı kolaylaştırmaktadır hem de çalışmayı daha keyifli hale getirmektedir. Çalışma dönemini daha eğlenceli hale getirmek için çeşitli kırtasiye ürünleri almak da mümkündür. Önemli olan LGS çalışma dönemini en verimli şekilde geçirmektir.

LGS'ye hazırlanan öğrenciler bu dönemde sosyal medya, televizyon ve bilgisayar oyunlarına mümkün olduğunca az zaman ayırmalıdır. Ders çalışırken masanın üzerinde ve etrafında öğrencilerin dikkatini dağıtacak şeylerin olmaması lazımdır. Bilgisayar ve telefon gibi dikkat dağıtıcı malzemelerin görüş alanının dışında bırakılması daha iyi odaklanmayı sağlamaktadır. Fakat bu teknolojiden yararlanılmaması gerektiği anlamına gelmemektedir. LGS konu anlatım, soru çözüm ve motivasyon videoları izlemek birçok adayın sınavdan olumlu sonuç almasını sağlamaktadır. Sınav döneminde teknolojiden yararlanılmalıdır.

LGS hazırlık kitabı seçerken uzmanların önerileri dinlenmelidir. Sınava hazırlanırken fazla sayıda soru çözmek önemlidir. Fakat çözülecek soruların kaliteli, sınav müfredatına uygun sorular olması gerekmektedir. Sınava girmeden önce, geçmiş yılların LGS soruları da çözülmelidir.

LGS ve TYT Arasındaki Farklar Nedir?

 • LGS, liseye geçiş sınavıdır.
 • TYT, YKS’den belli puanı alıp artık sadece alanında ( sözel - sayısal gibi ) seçtikleri alanın sınavına girmek isteyenlerin girdiği sınav türüdür.
 • TYT Üniversite’ye geçiş sınavıdır.
 • Soru sayısı farkı ve  bir de ders farklılıkları vardır. Örneğin, TYT'de İngilizce yoktur. LGS'de vardır.