TYT Nedir?

TYT Nedir?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

  1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
    2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
    3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

TYT: temel yeterlilik testinin kısaltması şeklindedir. Üniversite okumak neredeyse tüm lise öğrencilerinin isteğidir. Bu isteği gerçekleştirebilmek için eğitim-öğretim sistemine göre bazı basamaklardan geçmek gerekmektedir. İşte bu basamaklardan biri de YKS’dir.  Üniversite sınavları günümüzde YKS ismi altında gerçekleştiriliyor. Bu sınav iki farklı oturumdan yapılır. Sınavların ilk oturumu TYT sınavıdır. İkinci oturumu ise AYT sınavıdır. AYT ve TYT sınavlarına giren öğrencilerin aldıkları puanların belli yüzdeleri hesaplanır ve YKS puanları ortaya çıkarılır.

TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumudur. Bu sınavlara girebilmek için öğrencilerin lise 12. Sınıf öğrencisi ya da mezunu olması gerekir. Bu sınav kapsamında öğrenciler birçok dersten sorumludur. TYT anlamı Temel Yeterlilik Testi'dir. Bu sınav daha çok 9. ve 10. sınıflarda gördükleri derslerin konularını kapsar. Dersler kapsamında mantıksal düşünme, düşünme temelli problem çözme becerileri ve akıl yürütme becerileri test edilir.  Bu sınav genel bir sınav olup içinde ortak olarak tüm sınava giren her seviyede öğrencinin yapabileceği konular üzerinden sorular yer almaktadır. Toplam olarak 120 sorudan oluşan TYT sınavı, 135 dakika süren bir sınav olarak öne çıkmaktadır. TYT sınavının sona ermesinden sonra 2. ve 3. günü olarak AYT ve YDT (Yabancı Dil) sınavları yapılır. Özellikle de genel sınava olan etkisi açısından %40’lık bir dilimi kapsar.

TYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

YKS’NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 8-23 Mart 2023 arasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 17-18 Haziran 2023'te yapılacaktır.

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 115 Lira,

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilirler.

Daha önce ÖSYM’nin herhangi bir sınavına başvurmamış olan adaylar, fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi varsa bir başvuru merkezine gitmeden, Aday İşlemleri Sistemi’nde (AİS) bulunan “e- Devlet ile Kayıt ol” butonuna basarak mevcut T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme kayıt olduktan sonra başvurularını yapabilirler. Ayrıca adaylar başvuru merkezlerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler.

2023-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 08-24  Mart 2023 tarihleri arasında yatırabileceklerdir.

TYT'de Hangi Dersler Vardır?

YKS Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde;

Türkçe: 40 Soru
Matematik: 40 Soru
Fen Bilimleri: 20 Soru (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)
Sosyal Bilimleri: 20 Soru (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Felsefe)

olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 165 dakikadır.

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler (20 soru); Sosyal Bilimleri Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, Fen Bilimleri (20 soru); Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 165 dakikadır.

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

TYT Puanı Nasıl Hesaplanır?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

TYT adına puan hesabı yaparken yapılan netleri: Türkçe=3.3 Matematik=3.3 Sosyal=3.4 Fen=3.4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 puanı ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir.

TYT'de Ders Konuları Nedir?

Güncel TYT Konuları ve Soru Dağılımları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

TÜRKÇE KONULARI

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

-Paragrafta Anlatım Teknikleri

-Paragrafta Yapı

-Paragrafta Konu-Ana Düşünce

-Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı

Sözcük Türleri

-İsimler

-Zamirler

-Sıfatlar

-Zarflar

-Edat-Bağlaç-Ünlem

Fiiller

-Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı)

-Ek Fiil

-Fiilimsi

-Fiilde Çatı

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

Altta bulunan tablodan hangi konudan, hangi yıl, ne kadar soru çıktığı belirtilmiştir.

SORU DAĞILIMI

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Ses Bilgisi

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

Dil Bilgisi

3

2

3

8

1

1

3

2

5

5

6

5

5

Noktalama İşaretleri

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Yazım Kuralları

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

Anlatım Bozukluğu

1

1

2

1

1

1

Paragraf

26

25

26

22

22

22

22

26

23

20

23

20

20

Cümlede Anlamı

3

3

6

3

7

7

7

6

6

7

7

6

7

Sözcükte Anlamı

4

5

1

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

SORU SAYISI

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

MATEMATİK KONULARI

2022

2021

2020

2019

2018

Temel Kavramlar

3

3

1

4

4

Sayı Basamakları

1

2

1

2

1

Bölünebilme Kuralları

1

1

1

1

EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

2

3

1

Basit Eşitsizlikler

1

1

1

1

Mutlak Değer

1

1

1

1

1

Üslü Sayılar

1

1

1

1

Köklü Sayılar

1

1

1

1

1

Çarpanlara Ayırma

1

Oran – Orantı

1

1

1

Denklem Çözme

2

1

2

Problemler

13

11

13

12

11

Kümeler – Kartezyen Çarpım

1

1

1

2

Mantık

1

1

Fonksiyonlar

1

2

2

1

Polinomlar

1

1

Permütasyon-Kombinasyon

2

1

1

Olasılık

1

1

1

1

2

İstatistik

1

1

1

SORU SAYISI

30

30

30

30

29

GEOMETRİ KONULARI

2022

2021

2020

2019

2018

Açılar ve Üçgenler

4

4

2

2

3

Çokgenler

1

1

1

1

1

Yamuk

2

1

Eşkenar Dörtgen

1

Deltoid

1

Kare

1

1

1

Dikdörtgen

1

1

2

1

1

Çember ve Daire

2

1

Analitik Geometri

1

1

1

1

Katı Cisimler

2

2

2

2

2

SORU SAYISI

10

10

10

10

11

TARİH KONULARI

2022

2021

2020

2019

2018

Tarih ve Zaman

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

1

1

1

1

1

İslam Medeniyetinin Doğuşu

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

1

1

1

1

1

Beylikten Devlete Osmanlı

1

1

1

Dünya Gücü Osmanlı

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

1

1

1

XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

1

1

Milli Mücadele

1

1

1

1

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

1

1

1

SORU SAYISI

5

5

5

5

5

COĞRAFYA KONULARI

2022

2021

2020

2019

2018

Doğa ve İnsan

1

1

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

1

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

1

1

1

Atmosfer ve Sıcaklık

1

İklim Bilgisi

1

1

1

1

iç ve Dış Kuvvetler

1

1

1

Nüfus ve Yerleşme

1

1

2

1

Türkiye’nin Yer Şekilleri

Ekonomik Faaliyetler

1

Bölgeler

1

1

Uluslararası Ulaşım Hatları

Doğal Afetler

1

1

1

SORU SAYISI

5

5

5

5

5

FELSEFE KONULARI

2022

2021

2020

2019

2018

Felsefenin Alanı

1

2

1

Bilgi Felsefesi

2

1

1

2

Bilim Felsefesi

1

Varlık Felsefesi

1

1

1

1

Ahlak Felsefesi

1

2

1

1

Siyaset Felsefesi

1

1

Din Felsefesi

1

1

Sanat Felsefesi

1

SORU SAYISI

5

5

5

5

5

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

2022

2021

2020

2019

2018

Bilgi ve İnanç

1

1

1

2

1

Din ve İslam

1

İslam ve İbadet

1

1

1

1

Ahlak ve Değerler

1

1

1

1

Allah İnsan İlişkisi

1

Hz. Muhammed (S.A.V)

1

1

1

Vahiy ve Akıl

1

2

1

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Din, Kültür ve Medeniyet

1

1

SORU SAYISI

5

5

5

5

5

FİZİK KONULARI

2022

2021

2020

2019

2018

Fizik Bilimine Giriş

1

1

Madde Ve Özellikleri

1

1

1

Hareket ve Kuvvet

1

1

1

1

1

İş, Güç ve  Enerji I

1

Isı, Sıcaklık ve Genleşme

1

1

1

1

1

Elektrostatik

1

1

Elektrik Akımı ve Devreler

1

1

1

Manyetizma

Basınç

1

1

Kaldırma Kuvveti

1

1

Dalgalar

1

1

1

Optik

1

1

1

2

2

SORU SAYISI

7

7

7

 7

7

KİMYA KONULARI

2022

2021

2020

2019

2018

Kimya Bilimi

1

1

1

2

Atomun Yapısı

1

1

Periyodik Tablo

1

1

1

1

Maddenin Halleri

1

1

1

1

1

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

1

1

1

1

1

Kimyasal Hesaplamalar

1

1

Kimyanın Temel Kanunları

1

1

Asit, Baz ve Tuz

1

1

1

1

Karışımlar

1

1

1

1

Kimya Her Yerde

1

1

SORU SAYISI

7

7

7

7

7

BİYOLOJİ KONULARI

2022

2021

2020

2019

2018

Canlıların Ortak Özellikleri

1

1

Canlıların Temel Bileşenleri

1

1

1

1

Hücre ve Organelleri

1

1

1

Madde Geçişleri

1

Canlıların Sınıflandırılması

1

1

1

1

1

Hücre Bölünmeleri ve Üreme

1

1

1

1

1

Kalıtım

1

1

1

1

Ekosistem Ekoloji

1

1

1

1

1

Bitkiler Biyolojisi

1

SORU SAYISI

6

6

6

6

6

TYT Puanı ile Hangi Bölümlere Gidilebilir?

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi kapsamında alınan puan bazı bölümlere tercihte bulunurken yeterli olabilmektedir.

Birinci oturum TYT'den 150-180 puan alanlar, sadece 2 yıllık ön lisans programına başvurabilmektedir.

TYT ile Alan Bölümler

BÖLÜMLER

ÖĞRETİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

2

TYT

Adalet

2

TYT

Ağız ve Diş Sağlığı

2

TYT

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

2

TYT

Ambalaj Tasarımı

2

TYT

Ameliyathane Hizmetleri

2

TYT

Anestezi

2

TYT

Arıcılık

2

TYT

Aşçılık

2

TYT

Atçılık ve Antrenörlüğü

2

TYT

Atık Yönetimi

2

TYT

Avcılık ve Yaban Hayatı

2

TYT

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

2

TYT

Bağcılık

2

TYT

Bahçe Tarımı

2

TYT

Bankacılık ve Sigortacılık

2

TYT

Basım ve Yayım Teknolojileri

2

TYT

Bilgi Yönetimi

2

TYT

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

2

TYT

Bilgisayar Operatörlüğü

2

TYT

Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

2

TYT

Bilgisayar Programcılığı

2

TYT

Bilgisayar Teknolojisi

2

TYT

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

2

TYT

Bitki Koruma

2

TYT

Biyokimya

2

TYT

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

2

TYT

Boya Teknolojisi

2

TYT

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

TYT

Coğrafi Bilgi Sistemleri

2

TYT

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

2

TYT

Çağrı Merkezi Hizmetleri

2

TYT

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

2

TYT

Çevre Koruma ve Kontrol

2

TYT

Çevre Sağlığı

2

TYT

Çevre Temizliği ve Denetimi

2

TYT

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

2

TYT

Çini Sanatı ve Tasarımı

2

TYT

Çocuk Gelişimi

2

TYT

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

2

TYT

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

2

TYT

Deniz Brokerliği

2

TYT

Deniz Ulaştırma ve İşletme

2

TYT

Deniz ve Liman İşletmeciliği

2

TYT

Deri Konfeksiyon

2

TYT

Deri Teknolojisi

2

TYT

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

2

TYT

Dış Ticaret

2

TYT

Dijital Fabrika Teknolojileri

2

TYT

Diş Protez Teknolojisi

2

TYT

Diyaliz

2

TYT

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

2

TYT

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

2

TYT

Döküm

2

TYT

Eczane Hizmetleri

2

TYT

Elektrik

2

TYT

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

2

TYT

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

2

TYT

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

2

TYT

Elektronik Teknolojisi

2

TYT

Elektronörofizyoloji

2

TYT

Emlak Yönetimi

2

TYT

Endüstri Ürünleri Tasarımı

2

TYT

Endüstriyel Cam ve Seramik

2

TYT

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

2

TYT

Endüstriyel Kalıpçılık

2

TYT

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

2

TYT

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

2

TYT

Engelliler için Gölge Öğreticilik

2

TYT

Eser Koruma

2

TYT

Et ve Ürünleri Teknolojisi

2

TYT

E-Ticaret ve Pazarlama

2

TYT

Ev İdaresi

2

TYT

Evde Hasta Bakımı

2

TYT

Fındık Eksperliği

2

TYT

Fidan Yetiştiriciliği

2

TYT

Fizyoterapi

2

TYT

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

2

TYT

Geleneksel El Sanatları

2

TYT

Gemi İnşaatı

2

TYT

Gemi Makineleri İşletmeciliği

2

TYT

Geoteknik

2

TYT

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

2

TYT

Gıda Teknolojisi

2

TYT

Giyim Üretim Teknolojisi

2

TYT

Grafik Tasarımı

2

TYT

Halıcılık ve Kilimcilik

2

TYT

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2

TYT

Harita ve Kadastro

2

TYT

Hasta Bakımı

2

TYT

Hava Lojistiği

2

TYT

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

2

TYT

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

2

TYT

İç Mekan Tasarımı

2

TYT

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

2

TYT

İkram Hizmetleri

2

TYT

İlahiyat (Önlisans)

2

TYT

İlk ve Acil Yardım

2

TYT

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

TYT

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

2

TYT

İnşaat Teknolojisi

2

TYT

İnternet ve Ağ Teknolojileri

2

TYT

İslami İlimler

2

TYT

İş Makineleri Operatörlüğü

2

TYT

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

TYT

İş ve Uğraşı Terapisi

2

TYT

İşletme Yönetimi

2

TYT

Kaynak Teknolojisi

2

TYT

Kimya Teknolojisi

2

TYT

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

2

TYT

Kooperatifçilik

2

TYT

Kozmetik Teknolojisi

2

TYT

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

2

TYT

Kültürel Miras ve Turizm

2

TYT

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

2

TYT

Laborant ve Veteriner Sağlık

2

TYT

Laboratuvar Teknolojisi

2

TYT

Lojistik

2

TYT

Madencilik Teknolojisi

2

TYT

Makine

2

TYT

Makine Resim ve Konstrüksiyonu

2

TYT

Maliye

2

TYT

Mantarcılık

2

TYT

Marina ve Yat İşletmeciliği

2

TYT

Marka İletişimi

2

TYT

Medya ve İletişim

2

TYT

Mekatronik

2

TYT

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

2

TYT

Mermer Teknolojisi

2

TYT

Metalurji

2

TYT

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

2

TYT

Mimari Dekoratif Sanatlar

2

TYT

Mimari Restorasyon

2

TYT

Mobil Teknolojileri

2

TYT

Mobilya ve Dekorasyon

2

TYT

Moda Tasarımı

2

TYT

Moda Yönetimi

2

TYT

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

TYT

Nüfus ve Vatandaşlık

2

TYT

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

2

TYT

Nükleer Tıp Teknikleri

2

TYT

Odyometri

2

TYT

Optisyenlik

2

TYT

Organik Tarım

2

TYT

Ormancılık ve Orman Ürünleri

2

TYT

Ortopedik Protez ve Ortez

2

TYT

Otobüs Kaptanlığı

2

TYT

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri

2

TYT

Otomotiv Teknolojisi

2

TYT

Otopsi Yardımcılığı

2

TYT

Özel Güvenlik ve Koruma

2

TYT

Pastacılık ve Ekmekçilik

2

TYT

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

2

TYT

Pazarlama

2

TYT

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

2

TYT

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

2

TYT

Podoloji

2

TYT

Polimer Teknolojisi

2

TYT

Posta Hizmetleri

2

TYT

Radyo ve Televizyon Programcılığı

2

TYT

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

2

TYT

Radyoterapi

2

TYT

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

2

TYT

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

2

TYT

Raylı Sistemler İşletmeciliği

2

TYT

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

2

TYT

Raylı Sistemler Makinistliği

2

TYT

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

2

TYT

Reklamcılık

2

TYT

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

2

TYT

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

2

TYT

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

2

TYT

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

2

TYT

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

2

TYT

Sahne ve Dekor Tasarımı

2

TYT

Seracılık

2

TYT

Seramik ve Cam Tasarımı

2

TYT

Silah Sanayi Teknikerliği

2

TYT

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

2

TYT

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

2

TYT

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

2

TYT

Sondaj Teknolojisi

2

TYT

Sosyal Güvenlik

2

TYT

Sosyal Hizmetler

2

TYT

Sosyal Medya Yöneticiliği

2

TYT

Spor Yönetimi

2

TYT

Su Altı Teknolojisi

2

TYT

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

2

TYT

Sulama Teknolojisi

2

TYT

Süt ve Besi Hayvancılığı

2

TYT

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

2

TYT

Şarap Üretim Teknolojisi

2

TYT

Tahribatsız Muayene

2

TYT

Tapu ve Kadastro

2

TYT

Tarım Teknolojisi

2

TYT

Tarım Makineleri

2

TYT

Tarımsal İşletmecilik

2

TYT

Tarla Bitkileri

2

TYT

Tekstil Teknolojisi

2

TYT

Tekstil ve Halı Makineleri

2

TYT

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

2

TYT

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2

TYT

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2

TYT

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

2

TYT

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

2

TYT

Tohumculuk Teknolojisi

2

TYT

Turist Rehberliği

2

TYT

Turizm Animasyonu

2

TYT

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

TYT

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2

TYT

Uçak Teknolojisi

2

TYT

Uçuş Harekat Yöneticiliği

2

TYT

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

2

TYT

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi

2

TYT

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

2

TYT

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

2

TYT

Uygulamalı Rusça Çevirmenlik

2

TYT

Üretimde Kalite Kontrol

2

TYT

Web Tasarımı ve Kodlama

2

TYT

Yağ Endüstrisi

2

TYT

Yapı Denetimi

2

TYT

Yapı Ressamlığı

2

TYT

Yapı Tesisat Teknolojisi

2

TYT

Yapı Yalıtım Teknolojisi

2

TYT

Yaşlı Bakımı

2

TYT

Yat Kaptanlığı

2

TYT

Yeni Medya ve Gazetecilik

2

TYT

Yerel Yönetimler

2

TYT

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

2

TYT

Yükseköğretim Programları / Bölümler

Öğretim Süresi

Puan Türü

2023 TYT Sınavı Ne Zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2023 TYT Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılan TYT-AYT-YKS sınavının 20 Temmuz 2023 günü açıklanacağını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Üniversite Sınav Sonuçları (YKS 2023) 20 Temmuz’da açıklanacaktır.

TYT'ye Nasıl Çalışılır?

TYT ÇALIŞIRKEN UYGULANMASI GEREKEN ADIMLAR

TYT için Plan-Program Hazırlayın

Çıkmış Soruları Çözün-İnceleyin

Bolca Tekrar Yapın

Günlük Paragraf Rutinleri Oluşturun

Uyku Düzeninizi Oluşturun

Kaynak Seçimini İyi Yapın

TYT Denemeleri Çözün

Plan Hazırlayın

TYT’ye çalışırken plan ve programlar olmazsa olmazların başında gelmesi gerekir. Gireceğimiz sınav hangi sınav olursa olsun belirli bir plan ve program dahilinde hareket etmek başarının vazgeçilmez ilkesidir.

Öncelikle şunu bilmeniz gerekir YKS sınavı çok zekilerin ya da çok çalışanların başarılı olduğu bir sınav değildir. TYT ve AYT düzenli bir program çerçevesinde asla pes etmeyenlerin başarılı olduğu bir sınavdır. Herkes aynı noktadan başlar ve planlı olanlar kazanır. Başarılı olmak için günlük düzeyde değil aylık düzeyde planlar yapmanız gerekir.

Her ay kendi kafanızdan tasarlayarak konu çalışıp test çözmek yerine plan hazırlamak size çok şey katar. Eğer o gün ne çalışacağınızı biliyorsanız boş yere ne çalışacağınızı düşünerek vakit geçirmemiş olursunuz.

Plan oluştururken günün en verimli olan saatlerinde, yani 9-12 arası anlamakta zorluk çektiğiniz konuları; bir nevi daha az verimli olan 17-20 saatleri arasına iyi yaptığınız konularını koyarsanız hem kötü olduğunuz konuları geliştirme fırsatı bulursunuz hem de iyi olduğunuz konularda bir süreklilik sağlarsınız.

Unutmayın ki çalışma saatlerinizi düzenli bir şekilde arttırmanız gerekir. Bunu bir anda birkaç saat değil günlük 10-15 dakika artırarak yapmak daha verimli sonuçlar getirecektir.

Bol bol soru çözün

Çıkmış soruları inceledikten sonra TYT konu anlatım kitaplarından faydalanırken ne sorulduğunu düşünerek çalıştığınızı fark edecek ve daha detaylı çalışmış olacaksınız.

Türkçe ’de yazım yanlışı, imla, noktalama, anlatım bozukluğu, ses bilgisi, sözcükte yapı gibi konuları tamamladıktan sonra bolca soru çözün. Ancak Türkçe netinizi belirleyecek olan ise gerek zorluğu gerek soru sayısı ile paragraftır. Bunun için de her gün en az 20 paragraf sorusu çözün. Bu sayede anlama yeteneğiniz artacak ve paragraf sorularını daha hızlı çözebileceksiniz.

Matematik ’te ise sayısal sorulardan ziyade problem sorularına yoğunlaşın. Günlük 20 problem sorusu çözerek sınavında matematikte 30’un üzerinde net yapabilirsiniz. Üstelik hız kazandığınız takdirde boş sorulara dönecek vaktiniz de olacaktır.

Sosyal bilimler testinde ekstra vakit ayırmanız gereken iki ders bulunmakta: Din kültürü ve felsefe. Unutmayın ki iki dersten de azımsanmayacak derecede fazla soru çıkacaktır.

Kaynak Kitap Seçimini İyi Yapın

Bol bol soru çözmek önemli evet ama kaliteli soru çözmek daha önemlidir. Piyasada bulunan kitap doldurmak için soru yazan kitapları almanız ve bununla vakit öldürmeniz hatta tüm seneyi bu gibi kitaplarla geçirmeniz sizi fazlasıyla üzecektir. Bu yüzden TYT soru bankası kitaplarını almadan önce ÖSYM ‘mantalitesinde sorular hazırlamış olan kaynak kitapları almalısınız.

Konu Anlatım Çalışmanızı Belirleyin

Herkesin anlama ,algılama ve öğrenme şekli kişiden kişiye farklılık gösterdiğinden dolayı nasıl daha çok verim alıyorsanız öyle çalışmanız gerekir. A kişisi video izleyerek B kişisi konu anlatım kitabından çalışarak daha çok verim alabilir. Siz de en çok verim aldığınız çalışma şekillerini seçmelisiniz. Kulaklarınızı çevresel etmenlere tıkayarak çalışma yönteminizi belirleyin ve çalışmaya koyulun.

Bunun haricinde kesinlikle okuyup/izleyip konuları anladığınızı sanmayın. Konu özetlerini anlayacağınız bir şekilde defterinize yazın. Çalıştığınız konunun testlerini çözerken gerek formüller olsun gerek bilgiler olsun illa ki bilmediğiniz ya da unuttuğunuz şeylerle karşılaşabileceğiniz için koca kitapları kurcalamak yerine yazdığınız notları okuyarak kısa sürede bilgiye ulaşmış olursunuz.

İyi Bir Uyku Demek Her Şey Demek

Sınav senesinde çoğu kişinin zorlandığı en büyük sorun uyku düzenini tam oturtamamaktır. “Eee ne yapacağız?” diyenler için alarm kaçınılmaz bir gerçek olacaktır.  Uyku düzeni de her şeyde olduğu gibi kişiden kişiye değişmektedir. Uykuda geçen süreden çok uykunun kalitesi önemlidir. 1 saat uyuyup kendini dünyanın en zinde insanı hissedenler olduğu gibi 10 saat uyuyup kendini yorgun hissedenler de vardır.

Uyku konusundaki tavsiyemiz ise; eğer baş ağrıları, boyun ağrıları gibi şikayetleriniz varsa yastığınızı değiştirin. Ufacık bir sorun çok büyük sorunları tetikleyeceğini unutmayın. Çoğu uzmanların da söylediğine göre karanlık bir ortamda uyumanın uyku kalitesini arttırıp daha zinde hissetmenize yardımcı olduğunu unutmayın.

Sadece Kendinize Bakın

“Ne demek başkaları ?” şu demek; bu yıl kocaman bir stres küpü olacaksınız. İyiliğinize bile söylenen birçok cümlenin altından olumsuz düşünceler bulmaya çalışacaksınız. Yok komşunun çocuğu 120 soruda 130 net çıkarıyormuş felanlı filanlı muhabbetlerin geçtiği ortamlardan olabildiğince uzak durun.

Uzak duramıyor musunuz, o zaman da hiçbir şeyi takmamanız gerektiğini söyleyeyim. Çünkü o konuşanların çok iyi bildikleri kesin olsaydı sizin sınav motivasyonunuzu düşüreceği yerde oturup “size daha fazla nasıl yararlı olabilirim” diye kafa yorarlardı. Yani moralinizi bozacak etkenler çok olacak, sizi sizden daha iyi kimse anlayamaz. Kulağınızı biraz tıkamaya şimdiden başlayın.

Motivasyonu Bırakma !

En önemlisi bunun yalnızca bir sınav olduğunu asla unutmayın. Bu sınav sizin zeka seviyenizi veya yeteneklerinizi yansıtamaz. Sadece kısıtlı zamanda, bilginizi ve test yeteneğinizi ölçmek için var. Bu yüzden öncelikle kendinize karşı dürüst olun. Eksiklerinizden korkmayın. Açıkça eksiklerinizi ortaya koyun ve onları kapatmak için sistemli ve düzenli bir şekilde çalışın. Ta ki tamamen o konulardan emin olana kadar.

Günlük ya da haftalık hedefler koyun ve yapıp yapmadığınızı mutlaka kontrol edin. Elinizden geldiği kadar süre tutarak çalışın, süre tutarak deneme çözün. Diğer bir önemli nokta, belki de en önemlisi motivasyonunuzu yüksek tutun. Geçmişteki başarısızlıklarınızı değil, başarılarınızı hatırlayın. Kendinizi yorgun, yılmış ya da vazgeçmiş bulduğunuzda hayallerinizi aklınıza getirin.

TYT ve AYT Arasındaki Fark Nedir?

TYT

AYT

Birinci oturumdur.

AYT ise, ikinci oturum sınavıdır.

TYT, temel yeterlilik sınavıdır. Öğrencilerin sahip olduğu yetenekleri ölçer.

AYT sınavında ise öğrencilerin kendi alanındaki başarılarını ölçer.

2 Yıllık ön lisans bölümleri tercih edilir.

4 Yıllık lisan bölümleri tercih edilebilir.

TYT (Temel Yeterlilik Testi), öğrencilerin temel yeterlilikerini ölçen birinci oturum sınavıdır. Herkesin girdiği bir sınav olduğu için Türkçe ve Matemetik  ağırlıklıdır. TYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere 120 soru vardır.

 AYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere 160 soru vardır.

TYT puanının %40'ı

AYT puanının ise %60'ı sınav puanına etki edecektir.

135 dakikalık bir sınavdır.

AYT ise 180 dakikalık bir sınavdır.